Lerums kommun vill se fler åtgärder på olycksdrabbade Härskogsvägen än vad Trafikverket föreslår. Bild: Stefan Bennhage
Lerums kommun vill se fler åtgärder på olycksdrabbade Härskogsvägen än vad Trafikverket föreslår. Bild: Stefan Bennhage

Krav: höj säkerheten på olycksdrabbad väg

Trafikverket ska göra säkerhetshöjande åtgärder på Härskogsvägen. Men Lerums kommun vill se ytterligare insatser.

ANNONS
|

Trafiken har ökat betydligt på Härskogsvägen som går genom Härskogen mellan riksväg 40 och E 20 de senaste åren.

– Det har varit tung trafik länge på Härskogsvägen. Totalt sett har rörelsen ökat. Den har blivit en attraktiv väg för många och utvecklats till att bli en förbindelse till Borås. Det är över 3 000 fordonsförelser per dygn, säger Eva Andersson (C), kommunalråd i Lerums kommun.

Under 2017 arbetade Trafikverket fram en åtgärdsvalsstudie som resulterade i en rapport med mindre åtgärder för delar av vägen såsom hastighetskameror, vägräckesåtgärder, kollektivtrafik mellan Lerum och Landvetter flygplats, siktröjning och pilar att märka ut kurvor.

ANNONS

Nu har kommunstyrelsen i Lerum beslutat att ställa sig bakom ett eget ställningstagande till studien. I sitt svar vill kommunen att Trafikverket tar med åtgärder som myndigheten prioriterat bort såsom differentierad hastighet, omkörningsförbud, fickor som möjliggör att släppa förbi bakomvarande trafik, förbud för farligt gods samt en gång- och cykelväg.

Åtgärdsvalsstudien har riktat in sig på trafikolyckor mellan 2012 och 2016 och är framtagen innan olyckan i våras, då två män, förare i varsin bil, miste livet efter krock med ett lastbilssläp.

Studien har utgått från att majoriteten av olyckorna varit singelolyckor och att de olycksdrabbade ofta varit sällantrafikanter som hade bråttom till flygplatsen. I sitt svar till Trafikverket har Lerums kommun lagt till att den vill att det ska bli förbjudet för lastbilar med släp på Härskogsvägen.

– Vill vi ha ett sådant förbud måste vi rikta ansökan till länsstyrelsen, säger Eva Andersson som i stället vill se en riktig tvärförbindelse mellan E 20 och riksväg 40.

– Transporterna har ökat väldigt mycket. Det ligger ett logistikcenter i Landvetter och

Härskogsvägen har blivit en smitväg. Men ofta är standarden att Trafikverket inte förbjuder tung trafik så länge det finns bärighet på vägen.

Nu vill kommunen se krafttag när det gäller Härskogsvägen.

ANNONS

– Vi får försöka driva på att vi inte tycker att det är acceptabelt med tung trafik med de här kurvorna. Nu var det ju en tung lastbil som var inblandad i olyckan. Kurvorna kommer plötsligt och många blir överraskande.

Vad händer nu?

– Vi kommer att uppvakta Trafikverket och även trycka på i frågan till länsstyrelsen där vi ska göra ett personligt besök där för att få dignitet i frågan.

ANNONS