Kraftig ökning av antalet äldre med undernäring på dietistenheten

Remisserna om äldre personer som led av undernäring ökade med 18 procent förra året. Nu tvingas primärvårdens dietistenhet i Västra Götaland neka andra patientgrupper vård – för att kunna ta hand om det växande samhällsproblemet.
– Vi får inte mer resurser trots att det här händer, säger Jeanette Rehn, verksamhetschef på dietistenheten.