Importerar personer med funktionsnedsättning – för att tjäna miljoner

Genom att utnyttja ett system som är till för samhällets allra svagaste tjänar de miljoner. Utsatta människor blir handelsvaror i cyniska affärsupplägg.
Assistansbedrägerier är en ständigt pågående brottslighet – som dessutom är svår att komma åt.
– De personer som behöver hjälp ska få sina behov tillgodosedda. Ingen ska profitera på det, säger polischef Magnus Lindegren.