Havsörnen är tillbaka på Västkusten efter 100 år

Havsörnen har återvänt till Västkusten efter många år och nyligen har man sett ett örnpar häcka på Tjörn. Fåglarna som varit nära att dö ut är nu fler än på länge.
– Det är ju fantastiskt att man fått tillbaka havsörnen till den nivån det är i dag, säger Per Undeland på Göteborgs ornitologiska förening.

ANNONS
|

I över 100 år har havsörnen lyst med sin frånvaro på Västkusten. Nu är de tillbaka och har verkligen ökat markant. Omkring 900 häckande par finns i hela riket och några av dessa befinner sig på Västkusten, något som Kungälvs-Posten var först med att rapportera om.

2018 syntes den första nya häckningen på Tjörn i Bohuslän där havsörnsparet fick en unge. Sedan dess har det varit tre häckningar på Tjörn och en i Kungälv. Även i år har ett häckande par synts till.

– Det är konfirmerat en häckning i Tjörns kommun i år. Jag såg själv en havsörn den 12 april i detta revir så jag vet att de finns där. Jag har även fått bekräftat att det setts en unge vid boet, säger Per Undeland på Göteborgs ornitologiska förening.

ANNONS

Människor kan försvåra häckningen

Under häckningsperioden är det beträdnadsförbud i området, vilket innebär att allmänheten inte får röra sig i närheten av de häckande fåglarna.

– Det är för att skydda örnarna och deras ungar från långvarig störning. Om det är aktivitet av människor finns risk att spoliera häckningen då paret inte vågar komma fram till boet, säger Per Undeland.

En årsunge med mörkbrun fjäderdräkt.
En årsunge med mörkbrun fjäderdräkt. Bild: Pia Österlund

Under en längre period var havsörnen nära att dö ut, framför allt på grund av miljögifter i vattnet. Anledningen är att de giftiga ämnena, så som DDT och kvicksilver, inte kan brytas ner och därmed lagras i fiskar och andra djur som havsörnen livnär sig på.

Svenska Naturskyddsföreningen valde därför att starta Projekt Havsörn. Genom att bland annat hjälpa till med utfodring vintertid och att bygga och skydda bon har fågelarten ökat med så mycket som 742 procent i hela Sverige.

– Det är ju fantastiskt att man fått tillbaka havsörnen till den nivån det är idag, säger Per Undeland.

Havsörnarnas största hot idag

Då antalet örnar har ökat såpass mycket driver Naturskyddsföreningen inte längre projektet.

– Man behöver inte längre gynna örnarna genom att stödutfodra under vintrarna som man gjorde på 70-talet. Nu klarar de sig själva, fyller Per Undeland i.

Havsörnarnas största hot idag är snarare vindkraftverk, kraftledningar och skogsavverkningar. Per Undeland berättar att det är viktigt att rapportera in information om havsörnarna i Artportalen så myndigheter kan ta hänsyn till var vindkraftverk byggs eller var det avverkas skog.

ANNONS

– Tyvärr är det inte alla som vill dela med sig av informationen då man är rädd för att den ska missbrukas. Förr var det nämligen inte ovanligt att ägg stals från häckande havsörnar eller att de på annat sätt förföljdes, säger han.

Havsörnens historia

1940-talet – Havsörnen nere på en mycket låg nivå. Ca 40 par.

1960-talet – Miljögifterna har stor påverkan på havsörnarnas reproduktion. Mycket stor del av fågelarten misslyckas med häckningen.

1970-talet – Projekt Havsörn startar och de mest skadliga gifterna förbjuds.

2000-talet – Havsörnen återkom till Västra Götaland efter 50 års frånvaro. Minst 200 par i hela Sverige.

2010-talet – Havsörnen återkom till Bohuslän efter drygt 100 års frånvaro. Minst 500 par i hela Sverige.

2020-talet – Flera häckande par på Västkusten. Minst 900 par i hela Sverige.

LÄS MER:Havsörnens bo kan följas i direktsändning

LÄS MER:Vandra i grupp – och så gör du för att komma igång

LÄS MER:Så gör du perfekta matresan längs Västkusten

ANNONS