Hallar, skolor och förskolor ryms i Lerums nya budget

Ny simhall och ishall innan mandatperioden är slut. Men även en rad förskolor, skolor och äldreboenden och en ny tennishall finns med i Lerumalliansens flerårsplan.

ANNONS
|

Det är en offensiv budget och plan som nyligen antogs av kommunfullmäktige Lerum. I stället för som brukligt lista några års investeringar har alliansen satt siktet på tio år framåt.

– Vi tänker inte en mandatperiod, vi tänker långsiktigt, vi kommer inte göra allt nu, men det handlar om att sända en signal om att vi vet vilka investeringar vi kommer behöva göra, säger kommunalrådet Christian Eberstein (KD).

Kommunens mål är att växa 1–1,5 procent de kommande åren, vilket betyder 400-600 invånare per år. Lerumsalliansen vill i sin tur att bygga ut skolor, förskolor och äldreboende, men också fritids- och idrottsanläggningar, kulturhus och infrastruktur i en takt som följer befolkningsutvecklingen.

ANNONS

– Vi ska inte få växtverk. Samtidigt ska vi göra effektiva investeringar, säger Eva Andersson (C).

Med det menar hon att investeringar ska avvägas noga och göras på rätt sätt. Frågan om vad som ska hända med äventyrsbadet Vattenpalatset, som har stora underhållsbehov, är inte klart. Men nu lovar alliansen att det ska byggas en ny simhall och ishall i idrottsområdet Stenkullen.

– Vi tar höjd för en ny simhall inom den här mandatperioden, säger Christian Eberstein.

250 miljoner kronor har avsatts i budgeten för ny simhall och ny ishall.

En annan fråga som debatterats länge är gymnasiet som ligger alldeles intill Säveån i Lerum och som sakta sjunker. Alliansen vill ha kvar gymnasiet och 300 miljoner avsätts för åtgärder, men vad som ska göras är inte klart.

Fram till 2028 ska 660 förskoleplatser skapas, och 1 900 nya platser för elever i grundskolan. Dessutom vill alliansen bygga två nya äldreboenden, kulturhus och ny tennishall.

– Det som kommer kosta mest, det är inte investeringarna, det är de ökade driftskostnaderna som blir följden, men det har vi också räknat med, säger Alexander Abenius (M).

De fyra kommunalråden pekar på att det inte nödvändigtvis behöver vara kommunen som bygger allting. I Floda byggs exempelvis snart en ny idrottshall ihop med lokala företag och föreningar.

ANNONS

Oppositionsrådet Renée Norgren Jeryd (S) påpekar att majoritetens budget och viljeinriktning inte skiljer sig så mycket från Socialdemokraternas.

– Vi satsar ju ännu mer på skolan, både drift och investeringar, men precis som majoriteten så förespråkar vi ingen skattehöjning, utan plockar pengar från stab och utveckling till skolan.

S vill också satsa på ny simhall i Stenkullen liksom en rackethall i samma område.

ANNONS