I regionen som helhet minskade antalet nya fall av covid-19 förra veckan, jämfört med veckan innan. Samtidigt upptäcktes fler smittade i Partille (bilden) liksom Lerum.
I regionen som helhet minskade antalet nya fall av covid-19 förra veckan, jämfört med veckan innan. Samtidigt upptäcktes fler smittade i Partille (bilden) liksom Lerum. Bild: Anders Ylander

Göteborgs kranskommuner har störst coronaökning i regionen

Totalt sett minskade antalet nya fall i Västra Götalandsregionen förra veckan. Samtidigt ökade fallen i Göteborg samt kranskommuner.

ANNONS
|

Det totala antalet nya fall av covid-19 minskade i Västra Götaland förra veckan – för första gången på åtta veckor.

Samtidigt poängterar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg att toppen på den andra vågen inte behöver vara nådd.

– Det vet vi ingenting om egentligen, det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser. Men det vi ser är ändå en utplaning, och vi ser inte den snabba ökningstakten av nya fall som vi har haft tidigare.

LÄS MER:Så är coronaläget i Västra Götaland i dag 3/12

Liknande bild som veckan innan

Smittan sprids fortsatt i samtliga kommuner. Och till stor del är mönstret förra veckan likt mönstret veckan dessförinnan.

Flera kommuner är fortsatt relativt hårt drabbade, och det är alltjämt så att störst smittspridning syns i de östra delarna av regionen – kring såväl Skövde som Borås.

ANNONS

– Det ser väldigt likt ut egentligen. Det är inga större förändringar skulle jag vilja säga. Sedan är det klart man kan säga att det är lite avmattning i västra Skaraborg, men lite mer i östra Skaraborg. Det kan ju variera och påverka ganska mycket om det blir fler fall i vissa små kommuner.

Lerum och Partille ökar

I 25 av 49 kommuner minskade antalet nya fall, vilket alltså avspeglades även i de totala siffrorna.

Sett till antalet nya fall syns de största ökningarna i Lerum, Partille och Göteborg. I de två förstnämnda kommunerna var noteringarna de högsta på flera veckor. I Lerum upptäcktes 41 fler fall än veckan innan, och i Partille 37 fler.

En annan kranskommun till Göteborg, Mölndal, har å andra sidan näst störst minskning i regionen – 47 färre fall mot veckan innan.

LÄS MER:Svårt att få testa sig för corona – beroende på var man bor

Ökar och minskar i Göteborg

När siffrorna för Göteborgs kommun bryts ner på stadsdelsnivå märks vissa skillnader.

Förra veckan upptäcktes flest fall, sett till antalet invånare, i Angered, Norra Hisingen och Västra Göteborg. Det är också i dessa områden som den största ökningen syns jämfört med veckan innan.

Bland annat Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda har också fortsatt höga tal.

Minst nya fall upptäcktes bland de boende i Askim-Frölunda-Högsbo samt i Centrum. Där var smittspridningen betydligt större för bara några veckor sedan, men antalet nya fall har därefter minskat successivt.

ANNONS

LÄS MER:Så ska västsvenskarna vaccineras mot corona

ANNONS