Fingerborgsblomma, odört och stormhatt är alla mycket giftiga. Vid förväxling med ätliga rötter har stormhatt orsakat dödsfall.
Fingerborgsblomma, odört och stormhatt är alla mycket giftiga. Vid förväxling med ätliga rötter har stormhatt orsakat dödsfall. Bild: Birgitta Lindqvist

Giftiga växter att skydda dig själv och ditt barn från

Lummiga trädgårdar, frodiga skogar och solvarma stränder. Platser där vi gärna tillbringar mycket tid under de ljusa sommarmånaderna – men som också tjänar som grogrund för flera mycket giftiga växter. Vissa dödliga. Och ungefär hälften av de som blir förgiftade årligen är barn under tio år. Här är Markus Tellerup på Giftinformationscentralens guide kring vilka växter du och ditt barn ska passa er för.

ANNONS
|

I Sverige finns det flera mycket farliga växter i både trädgårdar och i det vilda.

Även om det finns få dokumenterade fall där personer blivit allvarligt förgiftade av växter så finns anledning att vara vaksam på vad man väljer att smaka på i det gröna. Förtäring av fel växt kan nämligen resultera i ett akut sjukhusbesök.

– Det finns några växter som kan vara dödliga, säger Markus Tellerup, apotekare vid Giftinformationscentralen.

Hälften av fallen är barn

Åtminstone 100 personer behandlas varje år på sjukhus i Sverige med anledning av att de ätit en giftig växt.

– Men vi vet inte om det exakta antalet, bara att vi kontaktas från sjukhus ungefär om det antalet varje år. Det är också ganska många av dessa som inte behöver ”behandling” i egentlig mening utan enbart observation.

ANNONS

Huruvida förtäring leder till förgiftning är generellt en mängdfråga.

– Omkring hälften av de här fallen är barn under tio år. Dock brukar barn generellt bara smaka litegrann så det är osannolikt att de får i sig en farlig mängd. Det absolut vanligaste är att vuxna förväxlar eller avsiktligt tar en giftig växt, säger Markus Tellerup.

För att undvika att förväxla en ätlig växt med en giftig rekommenderar Giftinformationscentralen att man lär sig de giftigaste arterna utantill.

Nedan listar GP några av växterna du definitivt inte bör stoppa i dig.

Bild: Elisabeth Alvenby

Odört (Conium maculatum)

grade crossed
Odörts blad liknar hundkäx, men är mörka och kala. Allvarliga förgiftningar har förekommit. Smaken beskrivs som mycket obehaglig och därför bedöms risken för förgiftning genom olyckshändelse som liten. Symptom: Kan komma plötsligt med salivavsöndring, törst och kräkningar. I allvarliga fall kan förtäring även orsaka tal- och sväljsvårigheter samt muskelpåverkan.
Bild: Susanne Engdahl-Jensen

Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)

grade crossed
Fingerborgsblomman finns både i trädgårdar och i det vilda. Växten beskrivs som mycket giftig att äta. Dess blad innehåller bland annat digitalis som kan påverka hjärtat. Allvarliga förgiftningar har inträffat vid förväxling. Det är däremot inte farligt att plocka blomman och stoppa fingrarna i munnen efteråt. Symptom: Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar. Kan komma efter flera timmar.
Bild: Giftinformationscentralen

Sprängört (Cicuta virosa)

grade crossed
Sveriges giftigaste växt. Förtäring kan innebära livsfara och även små mängder kan innebära allvarlig förgiftning. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Sprängört växer vid stränder, vattendrag eller på fuktiga ställen. Symptom: Brukar komma inom en halvtimme med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, diarré, kräkningar, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.
Bild: Giftinformationscentralen

Bolmört (Hyoscyamus niger)

grade crossed
Vacker men giftig växt som kan dyka upp kring gårdar. Allvarliga förgiftningar har inträffat då växten prövats i missbrukssyfte. Den varnar dock genom att lukta är illa. Symptom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall även medvetslöshet och muskelpåverkan.
Bild: Carin Jacobsson

Änglatrumpet (Brugmansia suaveolens)

grade crossed
Denna vackra växt är även den mycket giftig. Då växten prövats i missbrukssyfte har allvarliga förgiftningar inträffat. Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Symptom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt också muskelpåverkan och medvetslöshet.
Bild: Birgitta Lindqvist

Stormhatt (Aconitum-arter)

grade crossed
Arterna nordisk stormhatt, trädgårdsstormhatt och äkta stormhatt är alla mycket giftiga. Dödsfall har inträffat vid förväxling med ätliga rötter. Symptom: Kommer vanligtvis inom en timme med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, hjärtrytmrubbningar, muskelsvaghet och andningsförlamning.

Såhär bör du agera:

• Ring Giftinformationscentralen om du misstänker att du eller ditt barn ätit av en giftig växt.

• Som första åtgärd rekommenderas speciellt småbarnsförälder ge sina barn medicinskt kol. Medicinskt kol binder giftiga ämnen i magsäcken och förhindrar på så sätt ämnen från att upptas i kroppen.

• Vid kontakt med irriterande växtsaft: tvätta av huden och skölj under rinnande vatten i minst fem minuter om växtsaft kommit i ögonen.

• Undvik att ha de mest riskabla växterna i hemmet eller trädgården.

Källa: Markus Tellerup och Giftinformation.se

ANNONS