Förändring på gång. Landvettervägen i Partille ska byggas ut för 200 miljoner kronor. I dag pendlar den tillåtna hastigheten mellan 50 och 70 kilometer i timmen. Bild: Emma Gustafsson
Förändring på gång. Landvettervägen i Partille ska byggas ut för 200 miljoner kronor. I dag pendlar den tillåtna hastigheten mellan 50 och 70 kilometer i timmen. Bild: Emma Gustafsson

Gammal väg ska bli som ny

I flera år har Trafikverket planerat olika åtgärder på Landvettervägen mellan E20 och riksväg 40. Nu har Partille kommun, VG-regionen och Trafikverket kommit överens om vad som ska göras.

ANNONS
|

Partille kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen har i en åtgärdsvalsstudie enats om vilka åtgärder ska göras längs Landvettervägen mellan Partillemotet på E20 i Partille kommun och riksväg 40 vid Bårhult i Härryda kommun.

Parterna har landat i ett helt nytt vägförslag där den befintliga sträckningen behålls och att ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs längs hela vägen. Någon alternativ sträckning eller fyrfilig väg är inte längre aktuell.

– Det handlar om att vi ska göra en helhetslösning på hela sträckan, målet är att skapa ett bra flöde och öka trafiksäkerheten, säger Patrik Benrick, senior utredningsledare på Trafikverket.

Enligt Patrik Benrick har uppdraget för Trafikverket varit att hitta en bra lösning för hela vägen, inte bara för bilens framkomlighet utan att även förstärka kollektivtrafiken och att bygga cykel- och gångvägar.

ANNONS

– Vi kommer att utveckla möjligheterna till cykling genom att anlägga en ny cykelväg där det i dag saknas.

Projektet har en budget på 200 miljoner kronor och åtgärderna på vägen kommer att ske i etapper under de närmaste sex åren.

– Vi har lyckats skräddarsy lösningar utifrån problemen, det är inte en universallösning. Här kan vi lösa många saker men vi gör det inte på ett sätt, utan det är ett par olika lösningar.

Vägens norra delar, ner mot Partille centrum, från norr om Tingsvägen kommer byggas senare i och med att Partille kommun i sin nyligen antagna översiktsplan har planer på hur området ner mot Partille ska utvecklas. Här kommer åtgärder på vägsträckan att eventuellt att medfinansieras av Partille kommun, men än finns inga politiska beslut om det.

För Partille kommun innebär det nya vägförslaget en ökad möjlighet till stadsutveckling längs stråket, enligt Emma Johansson, strategisk trafikplanerare i Partille kommun.

– Det gamla förslaget hade inneburit mycket trafik genom centrala Partille. Nu kan vi minska bilens dominans. Det handlar inte heller längre om att bygga en helt ny väg.

– Vi kommer att göra punktvisa insatser och kommer att gå igång med de mest akuta punkterna som flaskhalsen vid cirkulationsplasten i Furulund. Den är prioriterad så där kan man börja så snart som möjligt.

ANNONS

Vägförslaget ska presenteras i Partille 26 mars.

ANNONS