2012 reste 20 000 personer per dygn i pendeltåg och regionaltågen mellan Göteborg och Alingsås. 2020 kommer det troligen att vara 27 000.
2012 reste 20 000 personer per dygn i pendeltåg och regionaltågen mellan Göteborg och Alingsås. 2020 kommer det troligen att vara 27 000.

Fyra spår till Alingsås skulle rädda stambanan

ANNONS
|

Västra stambanan är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar. Trafiken kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

1980 kördes 62 persontåg och 30-40 godståg per dygn mellan Göteborg och Alingsås. Nu körs 170 persontåg och 50 godståg varje dygn.

Nästa år börjar MTR Express köra snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm, då blir det 190 persontåg per dygn.

I målbilden för den regionala tågtrafiken som Västra Götalandsregionen antagit kommer tågresorna i regionen trefaldigas till 130000 resor per dag år 2035. Det betyder fler och längre pendeltåg och fler och längre regionaltåg.

ANNONS

Pendeltågen mellan Göteborg och Alingsås som stannar vid tio stationer kan kompletteras med pendeltåg som endast stannar i Partille, Lerum och Floda medan dagens regionaltåg mellan Göteborg och Skövde kan kompletteras med regionexpresståg som stannar på få stationer.

Från 20000 personer per dygn till 40000

2012 reste 20000 personer per dygn i pendeltåg och regionaltågen mellan Göteborg och Alingsås. 2020 kommer det troligen att vara 27000 och 2035 cirka 40000.

Om alla tåg skall kunna ta sig fram på rimliga tider och utan återkommande förseningar behöver stambanan byggas ut.

Trafikverket har utrett hur kapaciteten kan ökas och har skickat ut en lång rad förslag på remiss.

- Vi har inga egna rekommendationer utan hoppas på en samsyn bland remissinstanserna, säger Alexander Hellervik, projektledare på Trafikverket.

Den dyraste men samtidigt effektivaste lösningen är att bygga ut hela eller halva sträckan mellan Göteborg och Alingsås till fyra spår.

Den utbyggnad som ger störst kapacitetsökning är Stenkullen-Alingsås eller Floda-Alingsås.

ANNONS

En utbyggnad till fyra spår Floda-Alingsås bedöms kosta 5-8 miljarder kronor medan en utbyggnad Olskroken-Floda kan kosta 8-13 miljarder kronor.

Billigare bygga över Floda

En bedömning av det samhällsekonomiska resultatet för investeringarna pågår.

- Att det blir betydligt billigare att bygga Floda-Alingsås än Olskroken-Floda ger en indikation på var det är mest effektivt att satsa pengarna, säger Hellervik. Dessutom är sträckan närmare Göteborg svårare att bygga ut.

Men redan med mindre åtgärder kan antalet tåg mellan Göteborg och Alingsås ökas från dagens åtta tio till tio-tolv tåg per timma i varje riktning.

I den Nationella planen 2014-2025 finns 1,67 miljarder kronor för punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde förutom pågående kontaktledningsbyte mellan Falköping och Laxå och kommande spårbyte mellan Göteborg och Alingsås.

Byggandet av förbigångsspår har redan påbörjats i Algutsgården, nordost om Alingsås, och påbörjas nästa år i Stenkullen. Dessutom finns beslut att bygga nytt vändspår i Alingsås.

Andra åtgärder kan hjälpa

ANNONS

Trafikverket listar en lång rad tänkbara åtgärder för att kunna köra fler tåg med färre förseningar: nya förbigångspår där godståg och andra långsammare tåg kan stanna medan snabbare tåg passerar, ny anslutning till Sävenäs rangerbangård och bangårdsombyggnader.

För norrgående tåg finns behov av minst fem nya förbigångsspår och för södergående tåg fem-sju nya förbigångsspår. Kostnaden för en ny driftplats med två förbigångsspår beräknas till 100 miljoner kronor.

Dessutom bör stationerna i Herrljunga och Falköping byggas om.

Med ny utfart från Sävenäs rangerbangård mot Partille möjliggörs samtidig in- och utfart till och från bangården.

För att öka kapaciteten behöver tågen kunna köras tätare vilket kräver kortare blocksträckor och därmed fler signaler.

I samband med byggandet av Västlänken kan hållplatsen Sävenäs komma att flyttas till Gustavsplatsen där det är nära till spårväg och gångavstånd till Resecentrum Gamlestaden.

Om inte Götalandsbanan står klar till år 2040 behöver troligen en längre sträcka bortom Alingsås byggas ut från två till fyra spår.

- Även om vi kan flytta en del godståg från Västra stambanan till Vänerbanan och även om Götalandsbanan byggs behöver vi öka kapaciteten på Västra stambanan, säger Hellervik.

ANNONS
ANNONS