Fruktad rysk fisk fångad i Göta älv

Den svartlistade fisken har spridit sig från Ryssland dyker nu upp i svenska vatten. De senaste två veckorna har minst åtta puckellaxar fångats i Göta älv. – De är riktigt fula, ser nästan ut som en piraya, säger Tobias Nyberg, ordförande i sportfiskeklubben Laxen.

ANNONS
|

Puckellaxar har tidigare rapporterats från Ätran men förra veckan fångades en i Ljungskileviken och flera i Lilla Edet, skriver TTELA.

– Vi reagerade inte så mycket när vi fick upp den första. Men åtta stycken under fjorton dagar, den senaste togs upp i måndags, säger Tobias Nyberg.

Alla ska tas upp

Föreningen har upplystdem som fiskar att alla puckellaxar ska tas upp, även dem som är felkrokade, som normalt ska släppas tillbaka.

– Vi har frusit in puckellaxarna. Jag försökte kontakta länsstyrelsen, men det var semestertider, säger Tobias Nyberg.

Under onsdagen var enhetschef Key Höglind, på enheten för fiskförvaltning, på plats på kontoret i Vänersborg.

ANNONS

– Problemet är att det inte är en naturlig art för våra vatten. Vad det får för konsekvenser för fiskfaunan vet vi inte. De kan föra in sjukdomar och även konkurrera ut andra arter i lek- och uppväxtområden, säger Key Höglind.

Rapportera till länsstyrelsen

Key Höglind vill att depuckellaxar som fångas rapporteras till länsstyrelsen så att de kan få en bättre bild om hur utbredd den är.

– Det jag vet är att man fångade flera stycken under en dag i Lilla Edet. Om den har gått upp i mindre vattendrag vet vi ännu inte.

För en erfaren fiskare är det inte svårt att se skillnaden mot en vanlig lax. Arten känns igen genom prickar på stjärtfenan, små fjäll, smal stjärtspole och mörk munhåla. Hanarna får dessutom efter en tid i sötvatten en puckel på ryggen, vilket gett arten dess namn.

Puckellaxen finns i norra Stilla havet och i Norra Ishavet, men har efter utplantering runt Kolahalvön sedan 1950-talet även lyckats sprida sig söderut. Fisken är en viktig exportfisk, inte minst i USA, under namnet pink salmon.

Liten spridningsrisk

Då räkneverketvid laxtrappan i Lilla Edet är trasigt, lyfts laxarna vidare manuellt. Därför finns det för tillfället ingen risk att puckellaxen sprider sig vidare upp i Göta älv och Vänern.

ANNONS

– Ingen av de fiskarna som gått upp i laxtrappan har varit puckellaxar. Jag tycker det är lätt att se skillnad på dem. De är riktigt fula med små huggtänder, ser nästan ut som en piraya, säger Tobias Nyberg

Han har hört att de haft problem tidigare ibland annat Norge. Anledningen till att det just i nu har fångats så många puckellaxar i Sverige är oklar.

– Den ska inte vara i våra älvar och därför tar vi upp all fisk som fångas. Det blir problem om den blandar sig med vår lax, säger Tobias Nyberg.

Invasiva arter

Främmande arter kan iblandutgöraett bekymmer och i värsta fall ställa till stora problem. Vissa arter trivs helt enkelt för bra i sin nya miljö och kan expandera kraftigt och i samband med detta påverka inhemsk biologisk mångfald eller orsaka stora socioekonomiska skador. Sådana arter brukar kallasinvasiva arter. Dekan t.ex. skada ekosystemet som de introducerats till, ha negativa effekter på jord- och skogsbruk, åstadkomma ekonomisk skada eller påverka hälsan negativt hos djur och människor.

Källa: Artdatabanken

ANNONS