Förslagen: Civilklädda kontrollanter och nytt biljettpris hos Västtrafik

Biljettpriserna i kollektivtrafiken har mer än fördubblats för göteborgarna sedan år 2000.
Inför valet i regionen finns det både partier som siktar mot en avgiftsfri kollektivtrafik och partier som vill höja priserna. Dessutom vill Moderaterna införa civilklädda biljettkontrollanter för att stoppa fuskåkandet.