Robin Nerborn, med sonen Frank, tycker att det är bra att även nyblivna pappor erbjuds samtal på BVC. Bild: Lisa Henricson
Robin Nerborn, med sonen Frank, tycker att det är bra att även nyblivna pappor erbjuds samtal på BVC. Bild: Lisa Henricson

Fler BVC satsar på samtal med pappor

För att även papporna ska få större möjlighet att prata om den första tiden som förälder erbjuds enskilda föräldrasamtal på allt fler BVC. Familjecentralen Fyren i Ytterby var tidigt ute och har redan infört det.

ANNONS
|

– Det är mer rättvist att veta hur båda föräldrarna mår. När man väntar barn gör man det tillsammans men sedan tappar ofta den som inte fött barn mark, säger Petra Jochens, barnsjuksköterska på Familjecentralen Fyren.

Sedan många år erbjuds nyblivna mammor ett samtal 6–8 veckor efter förlossningen där det uppmärksammas om de är deprimerade eller om det förekommer våld i nära relationer. Något liknande har generellt inte funnits för pappan/partnern tidigare, men nu håller det på att förändras. En handfull landsting har infört partnersamtal på BVC och i Västra Götaland är det på gång.

– Vi kommer att utbilda personalen i februari och vill att alla barnavårdscentraler börjar med enskilt föräldrasamtal under 2019. På så sätt kan barnets föräldrar, oavsett kön, erbjudas ett samtal om omställningen att bli förälder, säger Sofia Wijk, verksamhetsutvecklare på central barnhälsovård i Göteborg och Södra Bohuslän.

ANNONS

I Skaraborg har man genomfört tre pilotprojekt och verksamhetsutvecklaren Christina Djäken har också deltagit i en nationell arbetsgrupp som tagit fram underlag för att utveckla samtalsmetoden och föra in enskilt föräldrasamtal i Rikshandboken för barnhälsovård.

– Nu finns det med som en rekommendation om att införa det överallt. Det är dags att se på pappan/partnern på ett annat sätt. Vi vet att många inte har känt sig sedda på BVC och det är ganska tragiskt egentligen, säger Christina Djäken.

Ur ett barnperspektiv är det också viktigt att veta hur båda föräldrarna mår, betonar hon. Mår mamman inte bra kanske det finns en stabil pappa men mår båda föräldrarna dåligt är det stor risk att barnet råkar illa ut.

Familjecentralen Fyren i Ytterby började med enskilda föräldrasamtal för ett år sedan. Redan vid första hembesöket informeras föräldrarna om att möjligheten finns för partnern att komma själv med bebisen när barnet är cirka fyra månader.

Enligt BVC-sköterskan Petra Jochens har samtalen inte handlat så mycket om psykisk hälsa utan mer om att se papporna som en viktig del i familjen och den nya bebisens liv.

– De tycker det har varit positivt att få berätta oavsett om det varit något speciellt. De blir glada bara över att någon frågar hur de mår och hur de upplevt den första tiden, säger hon.

ANNONS

Robin Nerborn, pappa till fem månader gamla Frank, är en av dem som tagit chansen att få ett enskilt samtal. Även om han själv haft en positiv upplevelse av att bli förälder tycker han att det är bra att båda föräldrarna får möjlighet att prata om sin situation.

– Jag förstår att det är fokus på mamman, men det är klart att även pappan har en upplevelse och att livet förändrats hemma.

Robin Nerborn jobbar skift och har haft möjlighet att vara med vid de flesta kontroller på BVC. Men han betonar att alla som arbetar kanske inte har den möjligheten. Robin tycker att det är bra om fler BVC satsar på att även nå papporna.

– Det är ju två föräldrar, inte bara en. Jag hoppas att fler prioriterar det här.

Fakta: Forskning visar att samtal behövs

  1. En avhandling, gjord av forskaren Pamela Massoudi 2013, visade att pappors deltagande vid besök på BVC var markant lägre än för mammor.
  2. Nästan 90 procent av sjuksköterskorna på BVC uppskattade att de nästan aldrig skulle få veta om en pappa inte mådde bra psykiskt.
  3. Sex procent av papporna (tolv procent av mammorna) hade tecken på oro, stress och depression.
  4. En av slutsatserna var att barnhälsovården behövde utveckla metoder för att uppmärksamma även nyblivna fäder.

Källa: Göteborgs universitet

ANNONS