Kulturhistoriskt område. Länsstyrelsen vill se en fiskväg för åtta miljoner kronor och inte en fisktrappa i betong vid Hillefors kraftverk i Lerum. Bild: Martin Björklund
Kulturhistoriskt område. Länsstyrelsen vill se en fiskväg för åtta miljoner kronor och inte en fisktrappa i betong vid Hillefors kraftverk i Lerum. Bild: Martin Björklund

Fiskväg blir kostsam för Lerum fjärrvärme

Lerum fjärrvärme kan tvingas satsa åtta miljoner kronor på en fiskväg förbi Hillefors kraftverk trots att energiproduktionen inte motiverar det. Billigare lösningar finns, men de kolliderar med kulturhistoriska intressen.

ANNONS
|

Det är cirka ett år sedan som förslaget dök upp att bygga en naturlik fiskväg vid Hillefors kraftverk i Säveån. Men sedan dess har olika intressen stått mot varandra och i dagsläget händer egentligen inget överhuvudtaget. Något som Lerums tidning var först med att skriva om.

Även länsstyrelsen, som står bakom kravet på fiskväg, medger att bygget är oförsvarligt dyrt.

– Det handlar om stora kostnader och även om fjärrvärmebolaget har ett visst ansvar så är det här väldigt kostsamt. Vi har haft möten med Lerums kommun och med fjärrvärmebolaget och vi behöver hitta vägar att komma vidare, säger Kaj Gustafsson enhetschef för vattenverksamheten vid länsstyrelsen.

ANNONS

Bakom kravet finns en vattendom från 1997 där det kommunala fjärrvärmebolaget är skyldigt att inrätta en fiskväg när länsstyrelsen kräver detta. Och länsstyrelsen har krävt att man på något sätt ordnar så att fisken kan vandra vidare upp i Säveån.

– Säveån är ett mycket viktigt vattendrag där fisken skall kunna vandra upp i systemet och vi måste givetvis hitta en lösning här, säger Jan Gustafsson.

Närmast väntar alla inblandade parter nu på att Lerums kommun skall lämna ett yttrande och betänkande hur den ser på situationen. Därefter hoppas länsstyrelsen kunna gå vidare i ärendet.

–Det här är en svår situation, speciellt som inte ens länsstyrelsens olika enheter är helt överens hur man löser frågan. Vi har ett arbete på gång med olika scenarier som vi skall presentera senare i vår, så vi får se hur vi kan se till att lösa den, säger kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S).

Hillefors är det minsta av tre vattenkraftverk i Säveån som ägs av Lerum fjärrvärme och elproduktionen anses för liten för en investering på minst åtta miljoner kronor, sannolikt mer. Det finns billigare lösningar, exempelvis en fisktrappa i betong, men en sådan har för stor inverkan på områdets kulturhistoriska värden enligt länsstyrelsen.

ANNONS

– Vi har i uppdrag att även bevaka dessa värden, säger Jan Gustafsson.

Inga konkreta beslut har fattats och Lerum fjärrvärme avvaktar för att titta på olika alternativ.

–Vi har i dagsläget inga pengar att stötta de här projekten med. Men vi skall få mer resurser för att gå vidare med att öppna upp fiskvägar förbi kraftstationer, säger Jan Gustafsson.

ANNONS