Fem faktorer som kan ha utlöst skredet vid E6

Regn, massor, kalhygge och sprängningar. Det är flera orsaker som diskuteras efter att ett stort stycke av E6:an bröts loss i ett skred i lördags. Enligt statsgeolog Christian Öhrling kan flera faktorer ha samverkat.
– Alla stora skred som jag känner till de senaste 100 åren har utlösts av en mänsklig faktor, säger han.