Elva års väntan på ny cykelbana till färja

Ett löfte om en cykelbana till färjan för elva år sedan resulterade i en rekordsnabb byggstart. Men det saknades klartecken från alla markägare. Först nu kan Stenungsunds kommun och Trafikverket förverkliga planen.

ANNONS
|

I många år har cyklisterna trampat fram på enbart bitvis asfalterad cykelväg intill den smala krokiga väg 770 mellan Ödsmål och Kolhättan.

– Många bilförare har bråttom till färjan i Kolhättan och även de som kommer från färjan, säger Ellinor Brodin Gunneng, sekreterare i Kolhättans intresseförening.

Arne Olsson, centerpartistisk kommunpolitiker, lovade en cykelbana mellan Ödsmål och Kolhättan senast hösten 2005.

– Vi hade haft ett möte med markägare där vi var överens och vi hade lediga grävmaskiner, säger Arne Olsson, som numera har lämnat politiken.

Det tecknades avtal med alla markägare utom en, så med facit i hand tycker Arne Olsson att man skulle ha väntat med att sätta igång.

ANNONS

Det blev dock kostsamt då man var tvungen att göra en detaljplan för att få tillgång till all mark.

Bo Axelsson är den markägare som inte ville teckna markavtal. Han är lantbrukare och kommunen ville köpa en del av hans åkermark.

– Jag har aldrig velat stoppa cykelbanan, men jag var inte nöjd med placeringen av den. Den skulle ligga sju meter in på min mark, men på vissa ställen var det 20 meter, säger han.

Nu tyder allt på att kommunen ska slutföra bygget. Dessutom planerar Trafikverket att under 2016 bygga norra delen av väg 770, närmast Kolhättan.

2004 lovar Arne Olsson, centerpolitiker i Stenungsunds kommun, en cykelbana mellan rondellen i Ödsmål och Kolhättan. Men det blir bara delvis utbyggt.

2007 vill kommunen bygga i egen regi eftersom dåvarande Vägverket inget gör. Men det saknas tillträde till en del av marken.

2013 upprättar Trafikverket en förstudie för sträckan närmast Kolhättan.

2015 har kommunen genom en detaljplan fått tillgång till den mark som behövs samtidigt som Trafikverket planerar byggstart för sträckan närmast Kolhättan 2016.

ANNONS