Elanvändningen i Västra Götaland mer än fördubblas

Elanvändningen i Västra Götaland ökar näst mest i landet. Fram till 2045 beräknas behovet mer än fördubblas. Produktionen hänger inte med. För att säkerställa den krävs snabbare tillståndsprocesser, menar elnätsföretaget Ellevio.
– I dag är det ledtider på tio-tolv år. Det är fullständigt oacceptabelt, säger företagets vd Johan Lindehag.