Efter raset – så länge är Jonseredsvägen stängd

Efter att en stenmur under Jonseredsvägen rasade i mitten av februari fick vägen hållas stängt under en längre tid. Den tiden har blivit allt längre, och nu verkar vägen vara fortsatt stängd – ända fram till sommaren.