Efter granskningen – nu svarar Hällebergsskolan på Skolinspektionens kritik

Efter att flera elever vittnat om oegentligheter på Hällebergsskolan granskade Skolinspektionen skolan. Nu har skolan svarat på inspektionens kritik. I ett 48 sidor långt svar redogör man för de åtgärder som är vidtagna.