Svårt att förstå. "Om djuren plockas bort från stallet kommer faunan i hela området att påverkas", säger Lars-Erik Jevås. Bild: Martin Björklund
Svårt att förstå. "Om djuren plockas bort från stallet kommer faunan i hela området att påverkas", säger Lars-Erik Jevås. Bild: Martin Björklund

Dom sätter stopp för hotellplan i Jonsered

ANNONS
|

GP har vid flera tillfällen skrivit om Partille kommuns och kommunala Partillebos planer på att göra om stallbyggnaden till ett hotell med 40 rum. Ett bygge som skulle gå på omkring 70 miljoner kronor. Men för att kunna sätta spaden i marken krävdes en ny detaljplan. Den godkändes av fullmäktige i februari och även av länsstyrelsen.

Fast i nästa instans, mark- och miljödomstolen, blev det kalla handen. Domstolen anser att det inte går att utelämna tillfartsvägen, Gibsons väg, från planen samt att den antagits utan en komplett miljökonsekvensutredning. Precis vad överklagande grannar och Naturskyddsföreningen hade angett.

–Det här är ett naturreservat som gränsar till ett Natura 2000-område med en mycket känslig miljö. Det står fullt av gamla ekar längs Gibsons väg som i sin tur är fulla av organismer. Och om vägen ska åtgärdas måste ekarna plockas ned, säger Lars-Erik Jevås.

ANNONS

Han säger sig ha blivit positivt överraskad över att mark- och miljödomstolen valde att upphäva fullmäktiges beslut.

– Annars är vi ganska vana vid att våra argument stryks i sådana här sammanhang.

Från kommunens håll är tonen inte riktigt densamma.

–Det här var inte roligt. Vi har gjort avväganden under arbetets gång med länsstyrelsen, men nu höll det inte i den högre instansen, säger samhällsbyggnadschefen Jörgen Hermansson.

Inom en vecka tror han att domen studerats tillräckligt för att kunna fatta beslut om ett eventuellt överklagande.

–Helt klart är ändå att våra politiker är angelägna om att få till hotellet som en fortsatt satsning på att göra Jonsereds herrgård till ett besöksmål samtidigt som Göteborgs universitet som använder herrgården får till bra övernattningsmöjligheter.

–Jag tror att kommunen väljer att inte överklaga utan arbetar fram en ny detaljplan, säger Lars-Erik Jevås.

Fakta: Jonsereds herrgård

  1. Byggdes på 1860-talet, då det ägdes av familjen Gibson, som också basade över närliggande Jonsereds fabriker.
  2. Flera kända kulturpersonligheter gästade familjen Gibson på deras herrgård – bland andra Ellen Key och Viktor Rydberg.
  3. Sedan 2003 används byggnaden av Göteborgs universitet. Några år senare började Partille kommun satsa på att rusta området, bland annat genom att återskapa den storslagna trädgården intill herrgården.
ANNONS