Vattenkraftens miljöfond, som kan komma till stånd i höst, kan finansiera delar av en fiskväg förbi Hillefors vattenkraftsverk. Arkivbild: Martin Björklund
Vattenkraftens miljöfond, som kan komma till stånd i höst, kan finansiera delar av en fiskväg förbi Hillefors vattenkraftsverk. Arkivbild: Martin Björklund

Branschfond kan finansiera fiskvägen

En fiskväg förbi Hillefors grynkvarn kan bli en dyr historia. Men nu kan stora delar av kostnaden finansieras med medel från Vattenkraftens miljöfond.

ANNONS
|

Som GP tidigare skrivit kan en föreslagen fiskväg förbi Hillefors kraftverk kosta minst åtta miljoner kronor.

Sedan tidigare finns en vattendom för Hillefors kraftverk. I den finns ett villkor att när det anses befogat att bygga en fiskväg förbi kraftverket ska den byggas. Och sedan fiskvägen förbi Hedefors blev klar 2013 så kommer laxen numera hela vägen upp till Hillefors.

– Och då har vi väckt liv i det latenta villkoret, säger Daniel Johansson, projektledare för miljöanpassad tillsyn på Länsstyrelsen för Västra Götaland.

Frågan om vad som ska göras har mark- och miljödomstolen överlåtit till länsstyrelsen, Säveåns fiskevårdsförening, Lerums Energi och Hillefors grynkvarn. Men fram tills nu har den beräknade kostnaden för en ny fiskväg på åtta miljoner kronor gjort att planerna på fiskvägen inte kommit längre än till projekteringsbordet.

ANNONS

– Kostnaden är ett problem. Vi har stått och vänt på alla stenar och när ingen kan ta kostnaden är det svårt att komma någon vart.

Men nu kan det vara på väg att lösas. För i höst kan vattenkraftverk som behöver miljöanpassas söka medel ur en nystartad Vattenkraftens miljöfond, vilket Lerums tidning var först att skriva om. Fonden finns inte i dag men tros komma till stånd i höst (se faktaruta).

Kan miljöfonden finansiera fiskvägen förbi Hillefors grynkvarn?

– Vi ser sådana möjligheter nu, det är en dörr som ställts på glänt, vi ser en möjlighet att även en dyr fiskväg kan finansieras på det här viset.

Samtidigt som länsstyrelsen väntar på att den nya miljöfonden ska komma på plats förbereder de även en ansökan om ytterligare medel från en EU-fond Life Nature.

Lerums Energi har tre vattenkraftverk i Säveån och vid Hedefors, strax nedanför Hillefors, finns sedan 2013 en lösning med ett omlöp för fisk som vandrar.

Enligt vd:n Mats Jakobsson skulle en finansiering ur bland annat Vattenkraftens miljöfond skulle kunna vara gångbart för Lerum Energi.

– Det finns två spår finansieringsmässigt, dels medel ur Life Nature och sen är det miljöfonden. Sen blir det en post som vi som kraftverksägare får ta.

ANNONS

Det talas om att Vattenverkens miljöfond skulle kunna bidra med 85 procent av totalkostnaden på uppskattningsvis åtta miljoner kronor.

– Man talar om lite olika siffror så åtta miljoner behöver inte vara huggna i sten, säger Mats Jakobsson.

Fakta: Vattenkraftens miljöfond

  1. Ska bidra med 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att finansiera uppgraderingen till moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. Förutsättningen fonden är att ett lagförslag, som innebär att en nationell prövningsplan mellan miljö- och energiintresset ska införlivas i rättssystemet godkänns.
  2. Alla verksamhetsutövare inom vattenkraften som åläggs miljöförbättrande åtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen kan ansöka om ersättning upp till 85 procent.
  3. Bolagen som ska finansiera Miljöfonden är Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Sollefteåforsens AB, Statkraft, Tekniska verken, Uniper (f d E.on) och Vattenfall.
  4. Vattenkraftens Miljöfond kan komma till stånd sommaren eller hösten 2018.

Källa: Vattenkraftens miljöfond

ANNONS