Bokningen av tredje vaccindosen öppnade direkt i Västra Götaland

Medan intresseorganisationen SKR kritiserade framförhållningen och grannregioner avvaktar, tycker Västra Götalandsregionen att ”det är bättre att köra”. Alla över 65 år och personal inom äldreomsorgen kan således ta sin tredje dos covid-19-vaccin – redan nu.