Glada. Lars Lindström, mark- och exploateringschef på Ale kommun och Johan Redlund, vd på Alebyggen är mycket nöjda med bidraget på 59,5 miljoner kronor för att sanera mark i Nol. Bild: Charlotte Gad
Glada. Lars Lindström, mark- och exploateringschef på Ale kommun och Johan Redlund, vd på Alebyggen är mycket nöjda med bidraget på 59,5 miljoner kronor för att sanera mark i Nol. Bild: Charlotte Gad

Bidrag till miljonsanering för bostäder

Tack vare 59,5 miljoner kronor i saneringsbidrag kan 54 lägenheter och en förskola för 160 barn i Nol byggas. Men projektet vara nära att stoppas helt.

ANNONS

Tidigare i somras blev det klart att Ale kommun får 59,5 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att sanera blyförorenad jord som stoppade bygget av en planerad förskola för 160 barn och två punkthus med 54 lägenheter i Nol mellan Nödinge och Älvängen.

I området ligger också 231 lägenheter från 70-talets miljonprogram som ska renoveras.

Det var när fjärrvärmeledningar skulle grävas ned i marken förra året som föroreningarna hittades.

– Vi var i slutfasen av detaljplanarbetet när vi stötte på bly i marken efter att prover hade tagits på massorna. Det var en väldig överraskning och det blev full broms på projektet. Detaljplanen kunde inte antas, säger Lars Lindström, mark- och exploateringschef vid Ale kommun.

ANNONS

Han och kommunala bostadsföretaget Alebyggens vd Johan Redlund är väldigt glada över beskedet om det statliga bidraget till sanering.

– Nu kan detaljplanen snart bli klar och vi kan starta renoveringen av de miljonprogramshus som vi redan har i området, något som hela tiden har varit en del av projektet för vår del, säger Johan Redlund.

Området som ska saneras är cirka 15 000 kvadratmeter stort och utgörs i dag av en grusad bollplan, grönytor och parkering.

Fyllnadsmassorna som påträffades visade sig ha mycket höga blyhalter. Sannolikt kommer föroreningarna från en tidigare batterifabrik som låg i områdets närhet under 1960-talet.

De tekniska undersökningarna visar att de förorenade massorna finns mellan en och fyra meter ner i marken.

– Det har även gjorts provtagningar av jorden i den befintliga delen av bostadsområdet men där finns inget förorenat, säger Lars Lindström.

Statens bidrag för sanering av förorenade områden för bostadsbyggande är för just bostäder och inte för förskolor. Men genom att bevilja bidrag för sanering av hela området har Naturvårdsverket visat att man förstår vikten av att sanera det nya exploateringsområdet i sin helhet. Vilket betyder att Ale kommun även får bidrag för den mark där förskolan ska byggas.

ANNONS

Saneringen kommer att starta under nästa år och beräknas vara klar 2019.

För Ale kommun betyder de nya bostäderna och förskolan mycket. Ale hade en befolkningstillväxt på 2,4 procent förra året men målet är uppsatt till tre procent. Bostadsbehovet i kommunen är, precis som i övriga kommuner kring Göteborg, stort och kötiderna till en bostad har accelererat.

De närmaste fem åren planeras bygge av 2 000 bostäder i Ale kommun.

– Beskedet om saneringsbidraget betyder jättemycket. Det hade varit svårt att genomföra projektet annars. Nu kan kommunen göra klart detaljplanen för de nya bostäder och förskolan i Nol. Tack vare regeringens satsning på ökat bostadsbyggande kan vi nu ta ett helhetsgrepp och skjuta till de bostäder och förskoleplatser som Ale så väl behöver, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS