Anna har behandlats hela livet för Turners syndrom

På Sahlgrenska finns ett av Sveriges få expertteam för avvikande könsutveckling, vars uppgift bland annat är att utreda barn som föds med oklart kön.
Anna Eriksson har behandlats för Turners syndrom, en av flera diagnoser inom avvikande könsutveckling, hela livet. Hon är kritisk till att stora delar av vården nu har flyttas till primärvården.
– Jag skulle vilja påstå att vi hade det bäst i hela världen, säger hon.