Nästan en halv miljon ålyngel levererade till västkusten med förhoppningen att ålbeståndet ska öka.
Nästan en halv miljon ålyngel levererade till västkusten med förhoppningen att ålbeståndet ska öka. Bild: Ann-Christin Mathiasson

Ålyngel för miljoner placeras längs Västkusten

De håvas upp för hand i England, säljs för fem kronor styck och ska nu placeras ut i de västsvenska vattnen. Under torsdagen görs en insats för att öka beståndet av den akut utrotningshotade fisken.

ANNONS
|

Förr fanns det gott om ål längs med västkusten, men sen flera år är arten utrotningshotad. Nu ska en halv miljon ålyngel placeras ut i Kungälv, Orust och Tjörn, som en del i att försöka få tillbaka den avlånga fisken i ekosystemet.

– Vi kan se att det råder en akut brist på stor rovfisk kustnära längs hela västkusten. Det är en katastrofal situation och det har påverkat vårt ekosystem jättemycket. Det har bland annat gjort att effekterna av övergödning har blivit värre, säger Niclas Åberg, projektledare på 8+fjordar, ett samarbete mellan flera västsvenska kommuner.

Plockas för hand

Ålynglen säljs för cirka fem kronor styck efter att ha håvats upp för hand i England, där de fastnar i dammar och tidvattenhinder. Sammantaget ger den halva miljonen ålyngel ett värde på cirka 2,5 miljoner kronor. Utsättningen finansieras av projektet Krafttag Ål, en samverkan mellan Havs- och vattenmyndigheten och flera vattenkraftföretag.

ANNONS

Enligt Niclas Åberg har man efter tidigare utsättningar märkt en positiv effekt.

– Vi räknar med att omkring hälften av ålarna i vårt fjordområde är sådana som vi har satt ut, men det är fortfarande inte på långa vägar lika många mot vad det har varit, säger han.

Ingen ål på tallriken

Antalet ålar i de svenska vattnen har sjunkit till bara några procent av beståndet på 70-talet, bland annat på grund av utfiskning, vattenkraft och miljögifter.
Antalet ålar i de svenska vattnen har sjunkit till bara några procent av beståndet på 70-talet, bland annat på grund av utfiskning, vattenkraft och miljögifter. Bild: Ann-Christin Mathiasson

Ålen har en minst sagt komplicerad livscykel som börjar i Sargassohavet, västra Atlanten, Där kläcks den på hundratals meters djup för att sedan börja vandringen österut med hjälp av Golfströmmen. Den tar sig till kuster, sjöar eller vattendrag, där den växer till sig i mellan 10 och 25 år. Efter att ha blivit könsmogen återvänder den till Sargassohavet för att fortplanta sig. Troligtvis dör ålarna där, eftersom man inte har kunnat se några fullvuxna ålar igen.

Men någon ål fiskad som mat på tallriken lär dröja trots flera åtgärder för att rädda den akut utrotningshotade fisken. Havs- och vattenmyndigheten räknar med att det tar omkring åttio år för ålen att återhämta sig till sin historiska nivå.

– Kanske är det först mina barnbarn som kommer att få se det färdiga resultatet, säger Niclas Åberg.

ANNONS