Drickandet bland skolungdomar har minskat generellt i Sverige sedan början av 2000-talet. I Alingsås är trenden tydlig. Arkivbild: Kent Hallgren
Drickandet bland skolungdomar har minskat generellt i Sverige sedan början av 2000-talet. I Alingsås är trenden tydlig. Arkivbild: Kent Hallgren

Allt färre elever på högstadiet dricker alkohol

Andelen högstadieelever i Alingsås som druckit sig berusade har halverats på fyra år. Allt färre provar också alkohol sedan den så kallade Öckerömetoden infördes.

ANNONS
|

För att minska ungas drickande började Alingsås kommun jobba med Öckerömetoden för fyra år sedan och arbetet har gett resultat. Enligt en färsk drogvaneundersökning bland elever på högstadiet har andelen elever som druckit alkohol minskat från 27 procent 2013 till 15 procent i år. Även berusningsdrickandet har minskat från 13 till 6 procent under samma period.

Håkan Fransson är drogförebyggare och jobbar med Öckerömetoden i cirka 20 kommuner runtom i Sverige. Enligt honom är trenden att färre unga dricker allra tydligast i Alingsås.

Han ser flera förklaringar, bland annat att det är ett välmående samhälle med ett rikt föreningsliv. Men även att ungdomar känner sig trygga och har vuxna som stöttar dem.

ANNONS

– I vår undersökning svarar 80 procent av eleverna att de kan prata med sina föräldrar om sådant som är viktigt. Det är en väldigt hög siffra.

Håkan Franssonutvecklade Öckerömetoden för 15 år sedan, men i Göteborgsregionen är det endast Öckerö och Alingsås som infört metoden hittills. I korta drag går det ut på att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder till alkoholkonsumtion bland unga.

– Det handlar om att göra det i stort sett omöjligt för ungdomar att få tag på alkohol, då dricker de inte på samma sätt. Precis som att de inte kör bil eftersom de inte får.

Varje höst deltar Håkan Fransson på föräldramöten för att informera om hur situationen med ungas drickande ser ut i kommunen och vad föräldrar kan göra för att hindra sina barn att dricka alkohol. Som att inte bjuda, hålla koll på den egna alkoholen, komma överens med andra föräldrar om gemensamma regler och se till att äldre syskon inte köper ut.

– I en kommun med goda socioekonomiska förutsättningar som Alingsås handlar det mycket om att skapa medvetenhet. Föräldrar bjuder inte barnen på alkohol av illvilja.

Håkan Fransson betonar också att det är enbart de som dricker eller röker på högstadiet som testar narkotika. Ett samband som brukar få föräldrar att tänka till.

ANNONS

Även om metoden gett effekt i Alingsås minskar ungdomars alkoholkonsumtion också generellt i Sverige och sedan början av 2000-talet har trenden varit tydligt nedåtgående.

Fakta: Skolelevers drogvanor

  1. I förra årets rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, om svenska elevers drogvanor svarade omkring 40 procent av alla niondeklassare att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna jämfört med cirka 80 procent i slutet av 1990-talet. Siffran år 2016 är den lägsta
  2. som uppmätts sedan mätningarna startade 1971.
  3. Även bland eleverna i årskurs två på gymnasiets har andelen alkoholkonsumenter minskat, från omkring 90 procent år 2004 till 74 procent 2016.
ANNONS