Älgstammen kraftigt minskad – jakten ställs in

Älgbeståndet i delar av Västra Götaland minskar. Därför har 39 jaktlag i ett västsvenskt älgskötselområde beslutat att ställa in årets jakt helt.
– Älgstammen har minskat väldigt kraftigt under en följd av år, säger ordföranden Åke Nicklasson.