Från och med årsskiftet sänks åldersgränsen för hur gammal man ska vara för att omfattas av gratis tandvård i Västra Götalandsregionen – från 24 till 23 år.
Från och med årsskiftet sänks åldersgränsen för hur gammal man ska vara för att omfattas av gratis tandvård i Västra Götalandsregionen – från 24 till 23 år. Bild: NICKLAS ELMRIN

Åldersgränsen för gratis tandvård sänks

Från och med årsskiftet sänks åldersgränsen för vilka som omfattas av gratis tandvård – från 24 till 23 år. Västra Götalandsregionen väntar sig att beslutet – som påverkar över 20 000 personer – innebär minskade kostnader på omkring 20 miljoner kronor årligen.

ANNONS

Från och med nästa år kommer 24-åringar i Västra Götaland inte längre att erbjudas gratis tandvård. Det beslutades under onsdagens hälso- och sjukvårdsstyrelsesammanträde för Västra Götalandsregionen.

Gratis tandvård kommer i framtiden som längst gälla under det år som man fyller 23 år.

Anledningen till beslutet är det ekonomiska läget i Västra Götalandsregionen vilket "föranleder prioriteringar och omfördelning av resurser", enligt ett tjänsteutlåtande.

Jonas Andersson (L), ordförande i styrelsen, berättar att beslutet innebär minskade kostnader på omkring 20 miljoner kronor årligen.

– Men vi tänker inte avbryta några inledda behandlingar. Så vi räknar med någon form av halvårseffekt nästa år på ungefär 10 miljoner kronor, säger han.

ANNONS

Regionens totala budget för 2020 är drygt 55,7 miljarder kronor varav vården står för drygt 43 miljarder kronor.

LÄS MER:Vårdcentraler går miste om miljonbelopp efter felaktiga diagnoser

Samma nivå som staten

Under 00-talet har gränserna för fri tandvård växlat. 2008 beslutade dåvarande regionfullmäktige att införa fri tandvård i regionen för unga upp till 25 år, en höjning som skulle ske successivt.

Men efter valet 2014, då den nya styrande minoriteten Grönblå samverkan – som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – tillträdde, valde man att frysa nivån vid 24 år. Och nu sänker man den alltså.

Jonas Andersson säger att frågan har varit aktuell sedan 2016. Då beslutade regeringen att höja åldern för fri tandvård från 19 till 23 år.

– Nu lägger vi oss på den nivå som staten har bestämt. Egentligen skulle vi kanske tagit steget tidigare.

Har ni gjort någon analys av vad beslutet kan få för konsekvenser?

– Risken som finns är naturligtvis att ett antal 24-åringar som annars hade gått avgiftsfritt avstår från att gå till tandläkaren. Men det är samma sak med 25-, 26- och 27-åringar. Frågan är mer när det ska ta slut.

Kan åldern sänkas ytterligare?

– Nej. Det får vi inte ens. Det är nationellt reglerat.

ANNONS

Socialdemokraterna röstade emot förslaget och är kritiska.

– Det är helt fel väg att gå. Det vore bättre om det moderatledda regionstyret istället fullföljde regionfullmäktiges beslut, att åldersgränsen ska vara 25 år, skriver Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Frågan kommer slutgiltigt att avgöras i regionfullmäktige i december.

LÄS MER:13 vårdcentraler gav medvetet fel diagnoser – fick mer pengar

ANNONS