Varför säger vissa IS, en del ISIL och andra Daesh?

Den svenska regeringen använder namnet Daesh – men i media ser vi oftast ”IS”. I USA använder president Obama begreppet ”ISIL” för terroristgrupperingen med bas i Syrien och Irak. Så vad är det som gäller? Och varför skriver GP som vi gör? Här reder vi ut begreppen.

ANNONS
|

Om man bör skriva Islamiska staten eller Daesh har varit enomdebatterad fråga under de senaste åren. Orsaken till att välja Daesh före IS harframför allt känslomässig – eftersom ordet Daesh är likt ordet Das (دعس)som på vissa arabiska dialekter betyder ”trampa ner” eller ”krossa” på arabiska.Redan 2014 – i samband med att franska regeringen började använda Daesh– rapporterade The Associated Press att IS-terrorister hade hotat att skära ut tungan på medborgare i ockuperade irakiska staden Mosul som använde Daesh i stället för Islamiska staten:

När Frankrike valde att börja kalla IS för Daesh motiverade utrikesminister Laurent Fabius beslutet så här:

ANNONS

Frågan har diskuterats i flera år bland svenska medier, något som bland annat Sveriges Radios Medierna tagit upp i ett längre inslag:

UD väljer att säga Daesh

Även den svenska regeringen användedet franska argumentet att man inte vill kalla organisationen för en stat när man gick över till att börja kalla IS för Daesh.Då lyftes det fram attdet inte är en erkänd stat eller nation som argument. Det argumentet är dock svagt, eftersom ”stat” finns även i begreppet Daesh – som är en fortkortning av organisationens ursprungliga namn (al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, arabiska:الدولةالإسلاميةفيالعراقوالشام) som översatt till svenska betyder ”Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten”.

Det franska argumentet om att man genom att säga Islamiska Staten skriver ut ordet stat och därmed ger legitimitet till organisationens statsambitioner delas av både svenska UD och regeringen, då man vid användandet av Daesh inte använder det franska "état"eller svenska "stat". Argumentationen går ut på att man inte vill legitimera IS ambitioner om att skapa ett kalifat – ett muslimskt rike som styrs av en kalif, en ledare som för anspråk på att vara både religiös som politisk överhöghet.

För att komplicera det hela ytterligarekallade den amerikanska regeringen och president Obama terrorgruppen för ISIS, förkortningen för Islamiska staten i Irak och Syrien, men bytte sedan till att säga ISIL, förkortningen av Islamiska staten i Irak och Levanten, något som väckt debatt i USA.

ANNONS

IS – ett problematiskt begrepp

Enligt Institutionen för språk och folkminnen finns en problematik med att kalla grupperingen enbart för ”IS”och rekommenderar att man ska sätta begreppet i en kontext när man använder det:

Arabvärldens syn på begreppet

Även i arabvärlden – bland annat Libanon – förespråkas användandet av Daesh. Där använder man det som ett adjektiv, som i en ”daeshi” och refererar till en bigott, en trångsynt person som tvingar på andra sin tro.

I augusti 2014 deklagerade stormuftin av Saudiarabien,Abdul Aziz al-Sheikh att IS-jihadisterna och Al-Qaida var ”fiender nummer ett” av Islam, enligtThe Daily Star i Libanon.

Egyptens Al-Azhar, den ledande lärde inom Sunni-Islam, att utländsk press bör sluta referera till IS-miitanterna med begreppet Islamiska staten.

Aron Lund, som skrivit flera böcker om Syrien, säger att extremistgruppen aldrig använt namnet Daesh.

– Det finns politiska motståndare till den här gruppen som väljer det namnet ändå för att de tycker att det här är ett sätt att förolämpa dem, har han tidigare sagt till GP.

Så resonerar TT och GPi språkfrågan

GP har i löpande nyhetstext och rubriker huvudsak kallat grupperingen för Islamiska staten eller förkortningen IS, då vi språkligt följer TT-språket och samarbetar nära med Tidningarnas telegrambyrå.

TT använder IS i nyhetstexter, och resonerar som i att:

ANNONS
  1. En svensk översättning är att föredra framför en arabisk.
  2. Det är svårare att uttala och svårt att förklara vad e:et står för i Daesh.
  3. Det är den kortaste versionen av de svenska översättningarna IS, ISIL och ISIS.

Hur rörelsen ska benämnas har avhandlats på ett möte i Mediespråksgruppen (som består av TT och andra stora medier). Gruppen beslutade att rekommendera översättningen Islamiska staten (IS).

Däremot förekommer att GPäven skriver Daesh i rapporteringen, eftersom det är ett begrepp som många av dem vi intervjuar och bevakar använder. Ett exempel på detta var i samband med GP:s bevakning av terrordåden i Bryssel, ett annat när vi rapporterat om reaktioner på IS i arabvärlden, ett tredje är när politiker som skriver om ämnet väljer att använda Daesh framför ISoch ett fjärde när vi citerar personer som använder Daesh i nyhetstexter.

Därför förekommer både IS, Islamiska staten och Daesh i GP:s rapportering.

ANNONS