Hur ersättning ska betalas vid länkande och bättre stopp för uppladdning av upphovsrättsskyddat material ingår i EU:s omdebatterade nya regler för upphovsrätt på nätet. Datoranvändaren på bilden – en rumänsk polis i början av 00-talet – har dock inget med texten att göra. Arkivbild.
Hur ersättning ska betalas vid länkande och bättre stopp för uppladdning av upphovsrättsskyddat material ingår i EU:s omdebatterade nya regler för upphovsrätt på nätet. Datoranvändaren på bilden – en rumänsk polis i början av 00-talet – har dock inget med texten att göra. Arkivbild.

Valkamp väntar om upphovsrätt på nätet

Nätjättar och aktivister suckar tungt. Tidningsutgivare och journalistförbund är nöjda. Striden om EU:s nya upphovsrättsregler på internet går dock vidare – och kan bli en tung fråga i kommande EU-val.

ANNONS
|

Diskussionen om en modernisering av EU:s gamla upphovsrättsregler från tidigt 00-tal har präglats av mörka rubriker om att antingen förstöra internet eller sätta spiken i kistan för konstnärer och gammelmedia.

När EU-parlamentet efter en intensiv debatt enades om sin linje på onsdagen var reaktionerna snabba – med fortsatt drastiska ord.

"I dag tackar vi parlamentsledamöterna som röstade för pressfrihet, demokrati, professionell journalistik och europeiska värderingar", säger Angela Mills Wade från europeiska tidningsutgivarförbundet EPC i ett uttalande.

- Det är illa för skaparna, för entreprenörerna och för innovatörerna, säger å andra sidan Googles marknadschef Philipp Schindler på en mässa i Köln, enligt Reuters.

ANNONS

Länkskatt och filter

Striden har främst stått om två paragrafer – 11 och 13 – som handlar om hur originalproducenten av exempelvis en nyhetsartikel ska kunna få ersättning när det länkas vidare till den och på vilket sätt sociala medier och plattformar redan på förhand ska kunna sätta stopp för att upphovsrättsskyddat material laddas upp.

Kritikerna har kallat det första för en "länkskatt" och befarar att alltför hårda krav på det sistnämnda kommer att leda till behovet av uppladdningsfilter som i slutändan mest drabbar nätanvändarna.

Den ansvarige för EU-parlamentets linje, tyske kristdemokraten Axel Voss, försöker dock tona ned dramatiken.

- Jag är övertygad om att så fort stoftet har lagt sig så kommer internet att vara lika fritt som i dag och upphovsmän och skapare kommer att få en mer rättvis del av inkomsterna som genereras genom deras arbete. Då kommer vi att undra vad allt bråk handlade om, säger Voss efter omröstningen.

Besvikna svenskar

Många av de svenska ledamöterna i EU-parlamentet suckar tungt.

- Jag tror att vi har slagit krokben på oss själva, säger Fredrick Federley (C).

ANNONS

- Det var dramatiskt och oväntat och vi är besvikna, säger Jytte Guteland (S), som tillsammans med övriga ledamöter från S och FI ändå till sist röstade för förslaget. Hon hoppas nu kunna få till förändringar i de kompromissförhandlingar som vidtar mellan EU-parlamentet och EU:s medlemsländer.

Även Christofer Fjellner (M) hoppas på förändringar.

- Det här kommer leda till att det blir dyrare och svårare för start-ups och användarvänligheten blir sämre. Men ingenting är satt i sten. Nu ska vi förhandla det här med ministerrådet och medlemsstaterna och förhoppningsvis kan en ny regering i Sverige hjälpa till att förändra rådets (medlemsländernas) position, säger Fjellner.

Max Andersson (MP) sätter sitt hopp till att frågan mycket väl kan komma att läggas på EU-parlamentets bord igen lagom till kampanjandet inför nästa års EU-val.

- Gör vi det här till en valfråga i många länder så har vi chans att få ett mycket bättre utfall vid nästa omröstning, säger Andersson i Strasbourg.

ANNONS
Strasbourg, TT:s korrespondent

Fakta: EU och upphovsrätten

EU-kommissionen lade i september 2016 fram ett förslag till moderniserade upphovsrättsregler för att anpassa dem till den digitala utveckling som skett sedan tidigare regler från början av 00-talet.

EU:s medlemsländer enades om sin syn på saken vid ett ministermöte i mitten av maj i år. EU-parlamentet enades om sin åsikt på onsdagen, varpå kompromissförhandlingar nu kan inledas i förhoppning om att nå en slutlig uppgörelse senast i början av nästa år.

Kritikerna har främst riktat in sig på förslagets artikel 11 och 13.

Den förstnämnda handlar om att medier som producerat material som via länkar sprids på internet ska få ersättning från plattformarna via ett licenssystem. Kritiker menar att det kommer att bli svårt för EU:s medlemsländer att nå samsyn kring ett sådant system, eller ens vad som är att betrakta som en länk.

Den senare artikeln har mött än hårdare kritik eftersom den ställer krav på plattformar att förhandsgranska och stoppa uppladdningen av upphovsrättsskyddat material eller riskera höga böter. Det går inte att manuellt granska de enorma mängder material som dagligen sprids på internet och den enda lösningen är filter eller algoritmer som automatiskt granskar allt som sprids via kommersiella plattformar.

Fakta: Omröstningen om upphovsrätten

EU-parlamentet enades på onsdagen om sin linje i EU-kommissionens förslag om nya upphovsrättsregler. Texten antogs med 438 ja, mot 226 nej och 39 nedlagda, och är en reviderad variant av det som parlamentets rättsutskott (Juri) antog i juni. Av de svenska ledamöterna röstade M, KD, C, L, MP, V och SD emot förslaget medan S och FI röstade för.

I EU-parlamentets pressmeddelande betonas bland annat:

* Texten inkluderar nu bestämmelser för att säkerställa att upphovsrättslagen följs på nätet utan att orättvist hindra yttrandefriheten som har kommit att definiera internet. Att därmed enbart dela hyperlänkar med artiklar i kombination med "enskilda ord" för att beskriva dem kommer exempelvis inte att omfattas av upphovskrav.

* Alla åtgärder som vidtas av internetplattformarna för att kontrollera att deras uppladdningar inte bryter mot upphovsrättsreglerna måste utformas på så sätt att de undviker att fånga in "verk eller andra alster som inte bryter mot upphovsrätten".

* Plattformarna bör också bli skyldiga att införa system för "snabba åtgärder" (som ska handhas av plattformens personal, inte algoritmer), som ska kunna ta emot klagomål i fall en uppladdning på felaktiga premisser tagits bort.

* Uppladdningar av material till onlineuppslagsverk som Wikipedia, eller plattformar som GitHub, kommer automatiskt att undantas från kraven att leva upp till de nya upphovsrättsreglerna.

Källa: EU-parlamentet

ANNONS