USA:s militäre befälhavare Mark Milley och presidenten Joe Biden hade olika syn på vilken närvaro USA borde haft efter uttåget ur Afghanistan.
USA:s militäre befälhavare Mark Milley och presidenten Joe Biden hade olika syn på vilken närvaro USA borde haft efter uttåget ur Afghanistan. Bild: TT Nyhetebyrån

Tydlig spricka mellan Biden och militären om Afghanistan

Militären önskade viss närvaro. Joe Biden ville lämna. Sprickan blev tydlig när evakueringen från Afghanistan granskades i ett senatsutskott. Och Bidens skeptiska inställning bekräftades.

ANNONS

USA:s militäre befälhavaren Mark Milley frågades ut och medgav, utan omsvep, att han helst hade sett att USA haft 2 500 kvar man i Afghanistan. Han beskrev reträtten som logistiskt lyckad, men samtidigt som ett säkerhetspolitiskt misslyckande.

Joe Biden tog inte intryck av den högsta militära ledningens synpunkter utan följde istället det beslut som Donald Trump fattat om ett fullständigt återtåg.

Utfrågningen i utskottet gav dock ett klart besked om att Biden feltolkat eller farit med osanning om huruvida en liten grupp militärer – omkring 2 500 – skulle stanna.

Tidpunkten flyttades fram ett par månader från maj till sensommaren, men i huvudsak höll sig Biden till företrädarens upplägg med hänsyn tagen till avtal med den dåvarande afghanska regeringen, men även till de långa förhandlingarna med talibanernas ledare.

Utfrågningen i utskottet gav dock ett klart besked om att Biden feltolkat eller farit med osanning om huruvida en liten grupp militärer – omkring 2 500 – skulle stanna. Biden sade i en intervju i augusti att han och militärledningen var överens om att inga skulle vara kvar. Men Mark Milley och ytterligare en hög militär vittnade under ed om motsatsen, de hade en önskan om en fortsatt begränsad närvaro.

ANNONS

Joe Biden är en politiker av den tid då lärdomen var att militärens bedömningar inte gick hand i hand med de överväganden som presidenten – i sin egenskap av civil ÖB – måste hantera. Det handlar inte minst om erfarenheterna från Vietnam då militärledningen på plats försäkrade att segern snart skulle vara vunnen om bara ytterligare amerikanska styrkor sattes in. Det visade sig vara lika fel som när militärer beordrar reträtt och väljer att med en omskrivning kalla det faktiska tillbakadragandet för att ”räta ut stridslinjerna”.

Den kaotiska reträtten från Afghanistan såg till en början ut att medverka negativt på Joe Bidens opinionssiffror.

Biden har också varit kritisk till krigsinsatsen i Afghanistan under lång tid och även då han själv var vicepresident under Barack Obama som eskalerade kriget samtidigt som han – till sin egen förvåning – belönades med Nobels fredspris. Biden ville att USA skulle ta tillfället i akt att avsluta kriget då Usama bin Ladin hittades och dödades av amerikanska specialförband i Pakistan, men Obama gick då på en annan linje och fortsatte det krig som nu till sist är över för amerikansk del, tio år efter bin Ladins död och totalt tjugo år efter de inledande striderna.

Den kaotiska reträtten från Afghanistan såg till en början ut att medverka negativt på Joe Bidens opinionssiffror. Han hade lovat att USA inte skulle ge sig av på samma förnedrande sätt som vid uttåget – som närmast blev en flykt – från Vietnam 1975. Nu såg scenerna ungefär likadana ut, men Biden försvarar sig med att det var den afghanska regeringens och militärens oförmåga att hålla emot talibanernas offensiv som var orsaken.

ANNONS

Det är dessutom ett krigstrött folk i USA som värderar slutet på kriget och Joe Bidens roll i det hela. Den amerikanska självbilden har visserligen skamfilats något, men det fanns inte längre den majoritet kvar som vid vedergällningen efter terrordåden den 11 september 2001.

Det var dessutom märkbart att Mark Milley – vid en utvidgning av utfrågningen – klarade sig ganska väl undan den kritik som republikanska utfrågare riktade mot hans sätt att kontakta den kinesiska militärledningen för att förklara att Donald Trump inte avsåg att göra ett oväntat och irrationellt anfall mot Kina under slutet av sitt presidentskap. Miller erkände att han är källan till Washington Post journalisterna Bob Woodwards och Robert Costas bok om Trump.

Men för tillfället har Joe Biden en rad andra viktiga kriser att hantera. Hans omfattande ekonomiska paket hotar att underkännas av kongressen och smittspridningen av covid-19 fortsätter.

Det häpnadsväckande att Miller hade en egen direkt kanal och talade över huvudet på USA:s president och civila ÖB fick visserligen häftig republikansk kritik, men Miller har ännu så länge Joe Bidens fortsatta förtroende. Trots att hans agerande bör ha fått även Biden att fundera på den lojalitet som är nödvändig för att den högste militäre ledaren skall kunna fungera på sin post.

Men för tillfället har Joe Biden en rad andra viktiga kriser att hantera. Hans omfattande ekonomiska paket hotar att underkännas av kongressen och smittspridningen av covid-19 fortsätter. Över 600 000 amerikaner har avlidit i corona och ett hav av vita flaggor runt Washingtonmonumentet i huvudstaden påminner om att läget är långt ifrån under kontroll.

ANNONS
ANNONS