Tuff strid väntar om EU:s asylsystem

Kampen om EU:s framtida asylsystem inleds på allvar nu även i EU-parlamentet. Med både morot och piska hoppas Cecilia Wikström (L) få Östeuropa att gå med på automatiska kvoter för alla.

ANNONS
|

Den svenska EU-parlamentsledamoten tar sin kaffekopp som jämförelse när hon ska förklara varför ett land dit många asylsökande kommer måste få börja skicka vidare folk redan när det är fullt – i stället för att vänta tills läget är kritiskt, som EU-kommissionen vill.

- När den här lilla muggen är full då börjar det rinna över och då har vi en besvärlig situation, säger den Piteåbördiga prästen från Uppsala till svenska och nordiska journalister i Bryssel.

ANNONS

Wikström är sedan länge en av EU-parlamentets mest engagerade i asyl- och migrationsfrågor och ansvarar nu för att jämka fram nya asylregler som kan få majoritetsstöd bland kollegorna.

Inget ramaskri?

Det kommer inte att bli lätt.

Ytterlighetsgrupperna i parlamentet vill ha antingen mycket mer eller mycket mindre och inte minst i Öst- och Centraleuropa finns ett starkt motstånd mot att inte ha egen kontroll över hur många asylsökande som ska släppas in.

- Men jag har haft kollegorna med hela tiden och informerat om vart jag går och vad jag kommer att föreslå. Det har inte varit något ramaskri hittills. De gillar ju inte allt vad jag gör, men de förstår varför, säger Wikström som trots svårigheterna inte vill utesluta en uppgörelse redan i sommar.

Automatiska kvoter

Det som Wikström nu lägger fram bygger på EU-kommissionens förslag från i fjol våras. Bland ändringarna finns exempelvis att hon vill göra det möjligt för asylsökande som inte är släkt att registrera sig som en grupp, om de till exempel färdats tillsammans i månader och år.

ANNONS

Grunden är annars att asyl ska sökas i det första EU-land dit personer kommer. Undantag kan dock göras om det finns familjeskäl att söka sig någon annanstans. När sedan såpass många kommit att situationen i ett förstaland blir ohållbar – som i Grekland under 2015 – ska ett automatiskt kvotsystem träda in och fördela de nyanlända till övriga medlemsländer.

Morot och piska

Wikström erbjuder en morot till de ovilliga i form av en övergångsperiod på fem år för länder som inte är vana vid att ta emot asylsökande.

Hennes piska är i sin tur ett förslag att hålla inne olika former av EU-stöd till dem som inte gör sitt. EU-kommissionens tanke på att låta ovilliga länder betala sig fria med 250000 euro per asylsökande gillar hon inte alls.

- Jag finner det djupt oetiskt att sätta en prislapp på varje människa, säger Cecilia Wikström i Bryssel.

Bryssel, TT:s korrespondent

Fakta: Förslagen om framtida asylsystem

EU-kommissionen lade under 2016 fram en rad förslag för att reformera och samordna den nuvarande asylpolitiken. Totalt sju olika rättsakter behandlar allt från praktiska detaljer kring själva mottagandet till nya visumregler och vad som gäller för asylsökandes rörelsefrihet under processen.

Förslagen behandlas parallellt i EU-parlamentet och bland medlemsländerna. Når båda sidor enats på sitt håll väntar kompromissförhandlingar, som tidigast någon gång i sommar. På båda håll finns önskemål om att slutbehandla alla förslagen på en och samma gång.

I EU-parlamentet är Cecilia Wikström ansvarig för reformen av de så kallade Dublin-reglerna om var de nyanländas asylansökningar ska behandlas. Kollegan Malin Björk (V) är i sin tur ansvarig för förslaget om mottagandet av kvotflyktingar.

ANNONS