Torkan förödande för jordbrukarna vid Medelhavet

Salvador Cordero Perez decennier långa jordbrukshistoria kommer att ta slut med honom. Hans barn har valt andra yrken.
I år är hans skörd 60 procent mindre än vanligt på grund av den spanska torkan.
– Har vi inget vatten har vi ingen produktion och då har vi inga pengar och inget att äta, säger Salvador.