Tabbarna som kantat Joe Bidens karriär

Under hela karriären har Joe Biden haft en tendens att säga fel sak vid fel tillfälle – han har själv kallat sig för en "tabbe-maskin". Ett personlighetsdrag som ibland gynnat honom, men som blivit ett vapen i motståndarnas händer. Efter rapporterna om presidentens svaga minne riktas strålkastaren ännu en gång mot Bidens misstag.