Studie: Nedstängningar har knappt påverkat dödstalen

Nedstängningar har nästan haft noll effekt på dödstalen under coronapandemin, enligt en ännu ej granskad forskningsrapport som fått stort utrymme i medier den senaste veckan. Men Göteborgsforskare som GP pratat med tror inte att studien ger ett definitivt svar på nedstängningarnas effekt.
– Det här är verkligen inget slutgiltigt svar på hur vi ska se på lockdowns, säger nationalekonomen Ola Olsson.