Stor styrka till Gotland – försvarets insatschef: Vi anpassar beredskapen

En stor svensk truppstyrka anlände på fredagskvällen till Gotland.
– Vi måste anpassa beredskapen, säger försvarets insatschef Michael Claesson till GP.

ANNONS
|

Det var enligt uppgift svenska försvarets utryckningsstyrka – den så kallade operativa beredskapsenheten – som landade på flygplatsen i Visby. Den omfattar totalt över 100 man. På färjan från Nynäshamn kom ett 30-tal militära fordon, enligt GP:s utsända.

Orsaken är uppladdningen vid gränserna till Ukraina och risken för en ny rysk invasion. Spänningen ökar ytterligare sedan krissamtalen mellan Ryssland och USA, Nato och i säkerhetsorganisationen OSSE misslyckats under veckan. De ryska kraven på att försvarsalliansen Nato inte får utvidgas österut och att ett alliansfritt land som Sverige måste avbryta sitt militära samarbete med väst tillbakavisades.

Försvarsmakten har höjt beredskapen för alla eventualiteter nationellt och i omvärlden, framför allt i och kring Östersjön. Där sker nu en ökad rysk aktivitet. Bland annat har sex landstigningsfartyg från Rysslands passerat in i Östersjön.

ANNONS

Med anledning av detta och det höga tonläget mellan Ryssland och Nato och mobiliseringen av trupper vid Ukraina ökar militären sin synliga verksamhet på Gotland. Patruller har sedan torsdagen varit ute i hamnen i Visby.

– Det är fortfarande låg risk för angrepp mot Sverige, men om det blir en konflikt i Ukraina där så kommer det så klart att påverka oss. Vi måste vara beredda att visa omvärlden att vi är på tårna, sade Tomas Ängshammar, kommunikationschef vid Gotlands regemente P18, till media på torsdagen.

Soldater från Gotlands regemente patrullerade i Visby hamn på torsdagen. Rysslands mobilisering vid Ukrainas gräns och det uppskruvade tonläget mellan Ryssland och Nato har fått svenska försvaret att öka sin synliga verksamhet, bland annat på Gotland. Försvaret kallar det en beredskapsanpassning.
Soldater från Gotlands regemente patrullerade i Visby hamn på torsdagen. Rysslands mobilisering vid Ukrainas gräns och det uppskruvade tonläget mellan Ryssland och Nato har fått svenska försvaret att öka sin synliga verksamhet, bland annat på Gotland. Försvaret kallar det en beredskapsanpassning. Bild: Karl Melander/TT

”Gotlänningarna vana vid militär verksamhet”

Tidigare i veckan sade ÖB Micael Bidén till GP att ingenting kan uteslutas. Insatschefen Michael Claesson säger till GP på torsdagen:

– Som insatschef är det mitt uppdrag att värna hela landets territoriella integritet. Vi identifierar flyg, övervakar gränser och följer det som i vårt närområde som avviker från normalbilden. Jag anpassar beredskapen för att vi ska vara närvarande med personal och förmågor på flera platser. På Gotland har vi militära resurser både öppet och dolt.

– Tveklöst kommer lokalbefolkningen att notera att vi finns på Gotland, utan att gå i närkontakt med allmänheten på grund av pandemin, säger han. Å andra sidan är gotlänningarna vana vid militär verksamhet numera och att vi gör den här typen av temporära förflyttningar av förband. Ingen ska känna oro över de här aktiviteterna, snarare tvärtom.

ANNONS

”Förstärkt hotbild”

Länge var Gotland en närmast avrustad ö, bara 35 landmil fågelvägen från den ryska militärbasen i Kaliningrad. Nu finns återigen ett regemente här och pansarförband övar på skjutfältet Tofta söder om Visby. Stridsflyg är i beredskap, liksom marinen, hemvärnet och kustbevakningen. Det är viktigt i rådande spänningsläge, enligt Michael Claesson.

Militären på Gotland tillförs bland annat nya robotar mot luftmål med längre räckvidd i den största satsningen på försvaret sedan 50-talet, enligt försvarsminister Peter Hultqvist.

– Men innan försvarsmaktens tillväxt har landat finns det vissa områden där vi känner att utveckling, utbildning och träning behövs innan vi kan känna oss trygga med de politiska beslut som har fattats, säger Michael Claesson.

Säkerhetsläget i Sverige och i hela Europa har försämrats under ganska lång tid, säger han.

– Händelseutvecklingen den senaste tiden kopplad till Ukraina har förstärkt hotbilden.

LÄS MER:Biden och Putin varnade varandra i telefonsamtal

LÄS MER:Ökad spänning efter veckans krismöten

ANNONS