Stor gudstjänst efter broraset i Baltimore

Sång, böner och gemenskap – efter den tragiska brokollapsen i Baltimore sökte sig invånare till kyrkan.
– Jag kände direkt att jag som religiös ledare i området måste agera för att samla och hjälpa människor, säger pastorn Rashad Singletary.