Singapores krav för att köra elsparkcykel: Obligatoriskt prov

Singapore har tröttnat elsparkcykelförare som inte kan bete sig i trafiken. Därför inför landet ett obligatoriskt teoriprov för den som vill ge sig ut på vägarna.
– Detta blir ett viktigt steg för att säkerställa att förare av elsparkcyklar och elcyklar känner till vilka regler och uppförandekoder som gäller, Baey Yam Keng på landets infrastrukturdepartement.

ANNONS
|

Förare måste från den 30 juni genomgå ett prov, innehållande frågor med flera svarsalternativ, innan de får ge sig ut på vägarna, skriver Times New Asia.

Teoriprovet gäller även för den som vill åka elcykel.

För att förbereda sig för provet har e-handböcker gjorts tillgängliga för befolkningen.

Sedan tidigare har landet infört en åldersgräns på 16 år för att köra elsparkcykel.

LÄS MER:Felparkerade elsparkcyklar ett problem för Finn som är blind

Enligt Baey Yam Keng på Singapores infrastrukturdepartement är proven en del av landets satsning för att uppmuntra säkrare körbeteende.

– Detta blir ett viktigt steg för att säkerställa att förare av elsparkcyklar och elcyklar känner till vilka regler och uppförandekoder som gäller, så att de på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan vistas i trafiken tillsammans med andra, säger Baey Yam Keng i ett uttalande.

ANNONS

Detaljer om hur provet kommer gå till väntas meddelas inom kort.

Singapore har de senaste åren haft problem med olyckor relaterade till elsparkcyklar. Förra året beslutade landet att förbjuda elsparkcyklar på gångbanor. För den som bryter mot regeln hotar böter på upp till motsvarande 13 000 svenska kronor och fängelse i max tre månader.

ANNONS