Sprängningarna av gasledningarna i Östersjön 2022 är ett av skälen till varför sex länder runt Nordsjön nu ingår ett avtal för att öka skyddet för kritisk infrastruktur i havet. Arkivbild.
Sprängningarna av gasledningarna i Östersjön 2022 är ett av skälen till varför sex länder runt Nordsjön nu ingår ett avtal för att öka skyddet för kritisk infrastruktur i havet. Arkivbild. Bild: Kustbevakningen via AP/TT

Sex länder i pakt för säkerhet i Nordsjön

ANNONS

Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien ingår ett avtal för att öka säkerheten i Nordsjön.

Avtalet ska bland annat göra det möjligt att utbyta mer information mellan länderna, rapporterar NRK och Reuters.

– Vi har ett gemensamt intresse med våra grannar vid Nordsjön att skydda kritisk infrastruktur, säger Norges energiminister Terje Aasland och syftar bland annat på olje- och gasledningar och kablar för kommunikationer och el.

Belgien uppges ha tagit på sig ansvaret för att bygga upp en plattform för informationsutbyte mellan de sex länderna i pakten.

– Nordsjön är drivande i Europas ambitioner för förnybar energi och nollutsläpp och bidrar till att stärka energisäkerheten, uttalar den brittiske ministern för kärnkraft och förnybar energi, Andrew Bowie, och tillägger att skyddet för infrastrukturen måste vara starkt.

ANNONS
ANNONS