"Ryssland försöker splittra väst"

ANNONS

Läckta hemligheter, påstått försök att stoppa en polisutredning om otillbörliga ryska kontakter och – som om det inte räckte – misstankar om rysk inblandning i valkampanjen. Ryssland har blivit ett grinande spöke för Donald Trump, en president i blåsväder.

För Peter Hultqvist och James Mattis är ett militärt aggressivt och oförutsägbart Ryssland det största gemensamma hotet. Det präglar deras försvarsplanering – ekonomi, rustningar, övningar och samarbeten. Målet för president Putin är, enligt Peter Hultqvist, att återigen bli en världsmakt.

I ett tal vid Johns Hopkins-universitet i tisdags beskrev han den hårda verkligheten som oacceptabel: Ryssland ockuperar 20 procent av Georgien, har annekterat Krim och för ett krig genom ombud i östra Ukraina samt stöder Assadregimen i Syrien, där hemska brott har begåtts mot den egna befolkningen.

ANNONS

Relationen mellan Europa och USA är kritisk för att kunna balansera Ryssland och kommer självklart upp i mötet med James Mattis, säger Peter Hultqvist till GP:

– Vi kommer att diskutera säkerhetssituationen med den militära uppbyggnad som sker i Ryssland, effekterna av annekteringen av Krim och de övningsaktiviteter och den underrättelseverksamhet som pågår. Europeisk enighet och att den transatlantiska länken är solid, är avgörande för vår säkerhet.

Varnar för rysk desinformation

Det är ingen hemlighet att ryssarna på olika sätt vill försöka splittra väst, enligt Peter Hultqvist. Tillsammans med ÖB Micael Bydén varnar han för riskerna med rysk desinformation i samband med militärövningen Aurora i höst, med deltagande av bland andra amerikanska marinkåren.

– Det är den största övningen Sverige har genomfört på 23 år, det är 20 000 soldater och 40 myndigheter inblandade. Scenariot är försvar av Sverige, inget annat. Det är en rättighet och oerhört viktigt. Vi tycker att det är väldigt viktigt att gå ut och ge vår syn. Det sprids ibland en bild av att det är något annat än en rent svensk övning. Det bidrar inte till ökade spänningar, tvärtom.

Cyberkrig är en del av den ryska militära doktrinen. Desinformation och fabricerade nyheter används systematiskt, enligt Peter Hultqvist som själv har råkat ut för det när hans namn förekom på ett falskt dokument om vapenleveranser till Ukraina.

ANNONS

– Sprider man felaktiga bilder är det för att försöka påverka allmänhetens och en del politikers inställning. Det kan också handla om att man i förlängningen tror sig kunna påverka också deltagare i övningen. Jag tror att tydlighet är det bästa sättet att motverka detta.

Macron utsattes för hackerattack

President Emmanuel Macron utsattes för hackerintrång under den franska valrörelsen. I Prag samlas experter från 27 länder för att studera hur man kan förhindra påstådd rysk inverkan på valrörelser. Och i USA är, som framgår ovan, rysk påverkan ett skållhett ämne.

– Vi gör inte tillräckligt, säger Peter Hultqvist. Vi måste inse att informationsarénan används kontinuerligt av olika krafter för att sprida falska bilder. Jag tycker att vi bara befinner oss i början på ett arbete för att hantera det här. Vi har gått med i Stratcom (det Natoanknutna kunskapscentret som forskar om bland annat ryska påverkanskampanjer i Riga) och anslagit vissa medel ytterligare, men det är ingen slutpunkt. Vi måste utveckla vår kompetens och arbetsmetodik.

Längs gränsen mot Estland, Lettland och Litauen har Ryssland haft stora militära övningar. 50 fartyg har nyligen övat i Östersjön med bas i den ryska enklaven Kaliningrad. En annan övning, Zapad 17, sker samtidigt med Aurora.

– När saker sker samtidigt skapar det utrymme för spekulationer, men jag nöjer med att konstatera att så är fallet, säger försvarsministern. Det viktiga är att förklara syftet med vår övning. Alla moment håller sig inom ramen för de politiska beslut som har fattats inom ramen för försvarsöverenskommelsen.

ANNONS

Han tillägger dock om övertagandet av Krim:

– Det var en operation där man använde militär makt för att annektera ett annat land och där man inledningsvis lyckades skapa en hel del förvirring och frågetecken i både Ukraina och i omvärlden. Klart att vi måste ta till oss att i ryska beteenden finns också strategiska överväganden.

"Samarbete med Ryssland uteslutet"

Sverige har militärattachéer i Moskva, liksom ryssarna i Stockholm. Men det finns inget militärt utbyte.

– Att ha ett militärt samarbete med Ryssland idag är uteslutet, säger Peter Hultqvist.

Förra året var han i USA och skrev på en av avsiktsförklaring med den dåvarande försvarsministern Ashton Carter om fördjupat militärt samarbete. Resultat: övningar, informationsutbyte, materielsamarbete och en strategisk dialog.

– Det är angeläget att USA finns med i utvecklingen i både vår del av Europa och Europa som helhet. Det är viktigt för jämvikten i det läge vi befinner oss. Jag hoppas nu utveckla samarbetet även med den nya administrationen.

Nästa vecka deltar DonaldTrump vid ett Nato-toppmöte i Bryssel. Det blir hans internationella debut i det sammanhanget. Peter Hultqvist förväntar sig att Trump, liksom hans vicepresident tidigare gjort, bekräftar betydelsen av den transatlantiska länken mellan Europa och USA.

Fakta: Aurora 2017

Det är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och närmare 20 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder, däribland USA.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

ANNONS