Regeringen nobbar norsk minister

I dag är den norska invandringsministern Sylvi ListHaug på besök i Sverige och skulle egentligen träffa Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon (S) under dagen. Men regeringen har ställ in mötet. – Listhaug verkar mer intresserad av att sprida en missvisande bild av Sverige, skriver Heléne Fritzon i ett mejl till norska Verdens Gang.

ANNONS
|
Den norska ministernSylviListHaug är Norges invandringsminister och är medlem i Fremskrittsparitet, som ofta beskrivs som högerpopulistiskt.Hon är i Sverige under dagen för attfå en inblick i det svenska arbetet med integration i socioekonomiskt utsatta områden. I dagsplaneringen ingick bland annat att hon skulle besöka Rinkebyoch träffa Sveriges migrationsminister 13:45 på eftermiddagen – ett möte som har varit inskrivet ikalendern iveckor. Det mötet är nu inställt, rapporterar den norska tidningen Verdens Gang (VG).

– Vi fick besked när vi landade att mötet med statsrådetär inställt på grund av oförutsedda orsaker. Mer vi vet vi inte, säger Sylvi Listhaugs kommunikationsansvarige Raheela Chaudry till VG.

I ett mejl till tidningen förklarar Heléne Fritzon att anledningenär att hon inte vill vara en del av den norska valkampanjen.

– Det har blivit mycket tydligt de senaste dagarna att List Haugs besök är ett inslag i den norska valkampanjen.skriver Heléne Fritzon.

"Sprida en missvisande bild av Sverige"

Bakgrunden till det uttalande ska vara enintervju med List Haung i den norska tidningen VG.

– List Haug verkar mer intresserade av att sprida en missvisande bild av Sverige.Det framgårtill exempel tydligti dagens intervju med VG, där hon hävdar att detfinns60 "no-go"-zoner i Sverige, vilket är rent nonsens, skriver Heléne Fritzoni mejlet.

Ska även träffa Dan Eliasson

Till VG svararList Haung på vad hon tycker om att Friztzon ställer in mötet.

– Hon måste bestämma sig själv. Jag är här för att lära mig och det är viktigt. Det var hennes bedömning att avbryta mötet. Jag hade sett fram emot mötet eftersom jag tycker att det skulle vara intressant att höra hennes bedömning av situationen och även vad de gör för att möta utmaningarna.

ANNONS

Sylvi Listahug har även planerat in ett möte med rikspolischefDan Eliasson under dagen.

ANNONS