Professorn: ”Ryssland är på en stadig väg nedåt”

USA förbereder ”alla sanktioners moder” mot Ryssland, meddelade Bob Menendez, ordförande för amerikanska senatens utrikeskommitté tidigare i veckan. Den ryska ekonomin har redan innan varit på stadig nedgång och Putins försök att hålla sig kvar vid makten är inte till landets fördel, menar Ola Olsson, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

ANNONS
|

”Putin har aldrig tidigare sett sanktioner som dessa kan jag lova”, sade USA:s president Joe Biden i samband med att han redogjorde för sanktionerna mot Ryssland som kan träda i kraft om Ryssland väljer att attackera Ukraina. Det hade bland annat inneburit sanktioner mot landets banker som till stor del hade lamslagit landets ekonomiska tillväxt.

Ekonomiska sanktioner är ett effektivt medel som i hög utsträckning används av framför allt USA och Västländerna mot länder som man uppfattar bryter mot internationella konventioner. Det förekommer sedan tidigare en del sanktioner mot Ryssland efter landets annektering av Krim 2014, men nu kan sanktionerna bli fler.

ANNONS

– De sanktioner som i dag finns mot Ryssland är lite av en blandad kompott. Dels finns det sanktioner som är riktade direkt mot några få personer i presidentens närhet, dels mot vissa stora företag inom gas- och oljesektorn. Vid invasionen av Krim 2014 lades också ett förbud för amerikanska finansiella institutioner mot direktköp av ryska statsobligationer vilket gjorde det svårare för den ryska staten att låna pengar, säger Ola Olsson, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Ryska gasen – den sista hållhaken

Han beskriver Rysslands ekonomi som sårbar. Den lutar sig till stor del på export av gas och olja, vilket redan är på väg att fasas ut, och landet har sedan en tid tillbaka haft en svag ekonomisk utveckling. Nya sanktioner mot ryska banker skulle därför kunna slå hårt mot landet. Det skulle bland annat kunna innebära att man gör det svårt för Ryssland att över huvud taget genomföra internationella ekonomiska transaktioner.

– USA har mycket inflytande i SWIFT (ett system för internationella transaktioner mellan banker, reds.anm) där flertalet av alla internationella transaktioner sköts. Att eventuellt stänga av ryska banker från det systemet skulle vara en riktigt tuff åtgärd. Det skulle påverka hela den ryska ekonomin. Sen kan det också handla om mer direkta sanktioner mot vissa banker som är särskilt inblandade i just gas- och oljesektorn samt exportstopp av amerikansk elektronik.

ANNONS

Ryssland har dock en hållhake på västvärlden och Europa. Den ryska gasen. Flera europeiska länder använder sig i dagsläget av rysk gas som en stor energikälla och mycket av den kommer i dagsläget in till Europa via Ukraina. Sedan flera år tillbaka har dessutom det ryska och tyska samarbetet med Nord Stream 2 pågått. Om ledningen färdigställs och gasen släpps på hade Europa blivit mer beroende av Ryssland för sin energiförsörjning.

– I och med att gas kommer in från Ryssland via Ukraina har Ryssland en påtryckningsmöjlighet just nu. De kan helt enkelt välja att stänga av den kranen. Å andra sidan kan då Europa säga att vi inte tänker koppla på Nord Stream 2 och då har Ryssland gjort en massiv infrastrukturinvestering som blir helt värdelös. Så det finns påtryckningsmöjligheter åt båda håll så att säga.

Kan få nödhjälp från Qatar

Det rådande höga elpriset i Europa i dag beror delvis på dålig tillgång till naturgas. Ett eventuellt stopp av rysk gas skulle då kunna innebära att elpriserna i Europa blir ännu högre. Det finns dock andra vägar att gå. Tyska tidningen Der Tagesspiegel skriver bland annat att Tamim bin Hamad, emir av Qatar ska samtala med Joe Biden om att skicka naturgas som nödhjälp till Europa.

ANNONS

– Det rör sig i så fall om flytande naturgas, LNG, som man kan frakta på fartyg istället för i en gasledning. Både Qatar och Förenade Arabemiratens satsar en del på naturgas och är ett mycket mindre problem rent världspolitiskt än vad Ryssland är. Sen finns det väl frågetecken som rör mänskliga rättigheter där också. Men det finns grader i helvetet så att säga, säger Ola Olsson.

Har Ryssland några påtryckningsmöjligheter förutom en ren väpnad konflikt?

– Ryssland kan ju svara med att utvisa diplomater men i övrigt är det just gasen de kan påverka med. Men å andra sidan sker där redan en omställning bort från gas och olja och skulle Ryssland stänga av sin gas till Europa skulle det förmodligen bara påskynda den omställningen. Så egentligen har de inte särskilt stora förhandlingsmöjligheter. Det är just lokalt i Ukraina som man har ett militärt övertag.

Putins Ryssland positionerar sig allt längre från västvärlden politiskt, men halkar också efter väst rent ekonomiskt. Ola Olsson menar att den nuvarande säkerhetspolitiska situationen inte kommer hjälpa Ryssland i längden.

– Ryssland är på en stadig väg nedåt och håller på att bli mer irrelevanta på världsmarknaden. Detta är ett sätt för dem att försöka visa att man fortfarande är viktig. Det är framförallt en regim av skurkar och oligarker nära Putin som egentligen struntar hur det går för Ryssland så länge Putin sitter kvar vid makten. Gör han inte det kommer de förmodligen ställas inför rätta och därför kan de inte acceptera något annat.

ANNONS

ANNONS