SSPX överhuvud, biskop Bernard Fellay (i mitten) anklagas för att ha skyddat präster som misstänks för sexuella övergrepp. Arkivbild.
SSPX överhuvud, biskop Bernard Fellay (i mitten) anklagas för att ha skyddat präster som misstänks för sexuella övergrepp. Arkivbild.

Prästers sexövergrepp mot barn tystades ned

ANNONS
|

- Han fick mig att sätta sig i hans knä, vilket blev en vana efter det. Den dagen hade jag på mig bermudashorts. Och han förde sin hand längs mitt lår och tog på mitt kön.

Det berättar en i dag 37-årig fransk man, som i söndagsskolan blev utsatt för sexuella övergrepp av prästen i sin församling.

ANNONS

- Han använde sin auktoritet för att beordra mig till sitt kontor efter katekesen. Han fick mig att gå till hans sovvrå där han försökte våldföra sig på mig på hans säng, säger han till SVT.

Arrangerade scoutläger

Trots upprepade anklagelser om sexuella övergrepp kunde prästen fortsätta arbeta med barn, bland annat fick han arrangera ett scoutläger, enligt Uppdrag Granskning. Först efter en kyrklig rättegång 2014, godkänd av Vatikanen, fann SSPX prästen skyldig och han förbjöds att för all framtid att arbeta med barn.

Men hans fall tycks inte vara unikt. Uppdrag Granskning lyfter i två program fram tre andra präster inom brödraskapet som anklagats för övergrepp mot minst tolv barn och ungdomar i flera olika länder.

Trots att uppgifterna varit kända inom brödraskapets ledning har de inte gjort någon polisanmälan, enligt Uppdrag Granskning. I stället flyttades de anklagade till nya församlingar, förbjöds arbeta med barn eller skickades som bestraffning till ett isolerat kloster i franska Alperna.

"Man blir rädd"

När reportageteamet lokaliserar den anklagade franske prästen håller han mässa med ett tjugotal barn i en kyrka i Bordeaux, som tillhör utbrytargruppen SSPX Resistance.

ANNONS

- Man blir rädd… verkligen. Hur länge ska denna historia få fortgå? Det är alltså en skandal som pågår sedan 35 år. Det är helt uppenbart motbjudande, säger den 37-årige mannen, som i sin ungdom utsattes för övergrepp av samma präst, till SVT.

Utbrytargruppen SSPX Resistance bildades av Richard Williamson, som i en intervju med Uppdrag Granskning 2009 förnekade Förintelsen. För det dömdes han för hatbrott i en tysk domstol och uteslöts senare ur brödraskapet. I SSPX Resistance, som har sin bas i badorten Broadstairs i östra Storbritannien, arbetar även en annan av de präster som under sin tid i SSPX anklagades för övergrepp, enligt SVT.

Varken SSPX eller utbrytargruppen SSPX Resistance har velat ställa upp på någon intervju med SVT. Men i en skriftlig kommentar säger SSPX att man blivit bättre på att hantera "sådana incidenter" och hävdar att alla misstänkta fall polisanmäls.

"Som överallt annars, så sker dessvärre fall av övergrepp, men lyckligtvis är dessa väldigt sällsynta och exceptionella undantag", skriver biskop Bernard Fellay.

Kan släppas in i värmen

Katolska kyrkan säger sig tillämpa en nolltolerans mot sexuella övergrepp, men fortsätter skakas av nya skandaler. I en fransk tv-dokumentär anklagades nyligen 25 biskopar – bland dem SSPX överhuvud Bernard Fellay – för att ha skyddat ett 30-tal präster som gjort sig skyldiga till övergrepp.

ANNONS

Och för drygt en månad sedan hoppade en ledande medlem av Vatikanens rådgivande kommitté rörande sexuella övergrepp av sitt uppdrag. Marie Collins, som själv utsatts för övergrepp som ung, slutade i protest mot det motstånd hon mött inom kyrkan. Sedan britten Peter Saunders i fjol lämnade kommittén har därmed båda de offer som satt i den lämnat sina uppdrag.

Påve Franciskus har gjort sig känd som en liberal förnyare, men har samtidigt fört samtal om en försoning med det ultrakonservativa brödraskapet, som nu uppges vara nära en lösning.

- Jag är övertygad om att vi inom en nära framtid kan hitta en lösning för att återskapa en total gemenskap med prästerna och överordnade i brödraskapet, sade påven 2015.

TT

Fakta: Minst tolv barn utsattes

SVT:s Uppdrag Granskning visar i två program att minst fyra präster (varav en var under utbildning) inom det ultrakonservativa brödraskapet SSPX under årtionden anklagats för sexuella övergrepp, som ska ha begåtts 1987–2015, mot minst tolv olika barn och ungdomar.

Två av prästerna ställdes inför kyrkliga rättegångar i brödraskapet för anklagelserna, men SSPX anmälde enligt SVT inget av fallen till polisen. Flera av de anklagade prästerna har i stället skickats till klostret Montgardin i franska alperna.

Källa: SVT:s Uppdrag Granskning.

Fakta: SSPX

Prästbrödraskapet Society of S:t Pius X (SSPX) bildades 1970 av den katolske biskopen Marcel Lefebvre. Där samlades konservativa katoliker som inte accepterade reformerna i den katolska kyrkan som genomfördes vid andra vatikankonsiliet 1962 till 1965.

SSPX motarbetades redan från start och Lefebvre bannlystes 1988 när han vigde biskopar utan påvens tillstånd. Sedan dess har SSPX:s biskopar varit exkommunicerade, vilket betyder att de är uteslutna ur kyrkans fulla gemenskap.

Det ultrakonservativa brödraskapet har upprepade gånger anklagats för rasism och antisemitism. 2012 sade dess överhuvud Bernard Fellay att judarna genom århundraden "tillhört kyrkans fiender”.

I januari 2009 visade SVT:s Uppdrag Granskning en internationellt uppmärksammad intervju där biskopen Richard Williamson förnekade Förintelsen. Uppståndelsen växte ytterligare när påven Benedikt XVI bara ett par dagar senare hävde bannlysningen av fyra biskopar i SSPX, däribland Williamson.

Vatikanen har under påve Franciskus fört samtal med företrädare för SSPX och uppges nu vara nära en uppgörelse om en försoning.

ANNONS