Poliovirus har upptäckts i Storbritannien

För första gången på 40 år har poliovirus upptäckts i Londons avloppsvatten. Hälsoexperter misstänker att viruset kommer från avföring.
”Vi undersöker det här omedelbart”, har läkaren Vanessa Saliba uttryckt.

ANNONS
|

På onsdagen meddelade den brittiska hälsosäkerhetsmyndigheten att ett vaccinhärlett poliovirus upptäckts i avloppsvatten i London, rapporterar The Telegraph.

Upptäckterna ska ha skett i februari och april i år, och det tyder på att viruset spridits mellan olika individer.

Enligt hälsotjänstemän är det första gången på 40 år som polio sprider sig i Storbritannien. Därmed har man förklarat en nationell incident och uppmanat människor att se till att de är vaccinerade mot viruset.

I nuläget tror hälsoexperter att viruset som upptäckts troligen importerats från en individ som nyligen fått ett oralt poliovaccin innehållande levande virus. Därefter ska det ha följt med avföringen ut i Londons avloppssystem.

ANNONS

Än så länge har inga konstaterade fall av polio rapporterats.

Kan vara livshotande

Viruset förökar sig i tarmen och smittade människor utsöndrar stora mängder av poliovirus i sin avföring under flera veckor. Det sprids genom dålig handhygien och i vissa fall genom hosta och nysningar.

Blir man smittad kan man i sällsynta fall infekteras i ryggmärgen och hjärnan, vilket kan orsaka förlamning. Om andningsmusklerna påverkas kan det vara livshotande.

I Storbritannien vaccineras barn rutinmässigt, men nu finns en oro eftersom vaccineringsgraden hos ungdomar är lägre i London än i resten av landet.

Enligt läkaren Vanessa Saliba, konsultepidemiolog vid den brittiska hälso- säkerhetsmyndigheten, har vaccinhärledda poliovirus potential att spridas, särskilt i samhällen där färre är vaccinerade.

"Vi undersöker det här omedelbart för att bättre förstå omfattningen av överföringen och NHS (den nationella hälsovården) har uppmanats att snabbt rapportera alla misstänkta fall till oss”.

LÄS MER:Nytt coronavirus upptäckt hos svenska sorkar

LÄS MER:Nya virus och bakterier kan spridas till Sverige

ANNONS