Läckan från Nord stream 2, fotograferad från en helikopter.
Läckan från Nord stream 2, fotograferad från en helikopter. Bild: Kustbevakningen

Nord stream-explosioner rörde upp gammalt gift

När gasledningarna Nord stream 1 och 2 sprängdes i september förra året rördes en stor mängd gammalt gift upp från havsbotten, visar ny forskning. Föroreningarna har påverkat havsmiljön och djurlivet.

ANNONS
|

Sabotaget vid gasledningarna Nord stream 1 och 2 har fått negativa effekter för havsmiljön och djurlivet i Östersjön. Explosionerna och den efterföljande gasstrålen rev upp gifter från havsbotten och spred dem över 11 kubikkilometer. Det visar en ny vetenskaplig studie som gjorts av danska, polska och tyska forskare, rapporterar Danmarks Radio.

– Mycket stora mängder förorenat sediment har kastats upp i vattenpelaren. Vi pratar om gamla välkända ämnen som bly och TBT, som kommer från bottenfärg på fartyg, säger Hans Sanderson, seniorforskare vid Institutionen för miljövetenskap vid Aarhus Universitet, som ledde arbetet med studien, till DR.

Flera decenniers gift

Att föroreningarna inte är positiva står klart, men däremot är det inte helt säkert vilken påverkan de får.

ANNONS

– Det har förvisso haft negativa effekter, men bara tiden får utvisa vad det har betytt. Om det sker förändringar i fiskbeståndet som vi inte har några andra förklaringar till kan det vara en förklaring, säger Hans Sanderson.

Gifterna har lagt sig på Östersjöns botten sedan industrialiseringen. När gasledningarna sprängdes släpptes många decenniers föroreningar ut i vattnet. Enligt forskarna rör det sig om uppskattningsvis 250 000 ton förorenat sediment.

– Jag blev överraskad över hur mycket det var. Jag tycker det är stora mängder, säger Hans Sanderson.

Tumlare kan ha dödats

Vid explosionerna uppmättes en kraftig ökning av metangas över Sverige, tidigare har det uppskattats att mer än 115 000 ton metangas släpptes ut från ledningarna under sex dagar. Det motsvarar cirka 15 miljoner ton koldioxid.

Metanutsläppet påverkade enligt forskarna inte havsmiljön, och det ska heller inte sprängämnena ha gjort i någon större omfattning. Däremot kan Östersjöns redan hotade tumlarbestånd ha påverkats av explosionerna.

Studien drar slutsatsen att tumlare inom en radie av fyra kilometer från explosionerna troligen har dött av stötvågorna. Dessutom kan tumlarnas hörsel ha påverkats inom en radie av 50 kilometer från explosionerna.

LÄS MER:Nord Stream-sabotage tas upp i säkerhetsrådet

LÄS MER:Nord Stream-sabotage kan ha drabbat torsken

LÄS MER:Minskad metanhalt vid läckor

LÄS MER:Ryssland: Sverige har saker att dölja om Nord Stream

ANNONS