Mycket står på spel när Colombia går till val

När Colombia på söndag går till urnorna för att välja president är det långt mer än höger och vänster som står på spel. Fredsavtalet med Farc-gerillan är starkt ifrågasatt, samtidigt som rädslan för fortsatt inbördeskrig är stor i de motsatta lägren.