Svenska och finska flaggan.
Svenska och finska flaggan. Bild: Janerik Henriksson/TT

Minskat intresse för svenska i Finland

Studier visar att finskspråkiga elevers intresse att lära sig svenska minskar. Andra språk tar över. Det skriver Svenska Yle.

ANNONS
|

Det är Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, som har publicerat en nationell studie byggd på svar från 4 260 niondeklassare i 94 skolor.

Den visar bland annat på hur elever i årskurs nio uppfattar nyttan med svenska språket.

Enligt undersökningen har finska elevers intresse att lära sig svenskan minskat.

Siffror visar på att intresset bland niondeklassare att lära sig svenska har gått från ”neutral” 2008 till ”negativ” i den senaste studien.

Elevernas uppfattning om nyttan och de egna kunskaparna för ämnet B1-svenska bedöms i jämförelse med exempelvis matematik, finska och A-engelska vara lägre.

”Andra språk kanske tar över”

Anna Murtomaa är svensklärare och rektor vid grundskolan Pasilan peruskoulu i Böle i Helsingfors. Hon bekräftar för Svenska Yle att intresset för svenskan har gått ner.

ANNONS

– Det är flera språk som erbjuds hela tiden. Andra språk kanske tar över och känns mera lockande och på det sättet har intresset minskat, säger hon.

Utredningen föreslår en rad åtgärder som bedöms kunna förbättra språkundervisningen i svenska. Det handlar bland annat om lärarnas kompetens och roll som språklig förebild, om fortbildning för lärare och om att göra en muntlig kurs på gymnasiet obligatorisk.

Trots den nedåtgående trenden i grundskolan och gymnasiet ser Anna Murtomaa också ett uppsving för svenskan.

– Eleverna ser en ny sorts nytta med att kunna svenska i och med den här världssituationen och det nordiska samarbetet som lyfts fram mer och mer i medierna och i politiken, säger hon till Svenska Yle.

LÄS MER:De bytte liv – bor granne med Putin och har varg på tomten

LÄS MER:Stubb: Vill se ett mer europeiskt Nato

LÄS MER:Vi svenskar borde bry oss mer om Finland

ANNONS