Månvingling kan ge värre översvämningar i framtiden

Den globala uppvärmningen gör att havsnivån höjs världen över. Men översvämningar kan komma att bli både vanligare och värre redan 2030 – till följd av månvingling. Det varnar Nasa för i en ny rapport.
– Kombinerat med den globala uppvärmningen kan det leda till mer spektakulära klimateffekter, säger Martin Wieser, senior forskare vid Institutionen för rymdfysik i Kiruna.