En robot? Eller kanske luftvärn?
En robot? Eller kanske luftvärn? Bild: Fredrik Sandberg/TT

Krigets egen vokabulär - här är ordlistan

Rysslands invasion av Ukraina har pågått snart en månad. Miljontals människor är på flykt och attackerna mot städer i Ukraina har troligen krävt tusentals liv. Kriget har också sin egen vokabulär, och det kan vara svårt att förstå alla olika begrepp. Här är några ord att ha koll på:

ANNONS

Artilleri: Samlingsnamn för tyngre eldvapen. Artilleri används för att skjuta indirekt eld, vilket betyder att man skjuter mot mål som inte går att se. Kanoner, raketer och granatkastare är exempel på artilleri.

Raketvapen: Avfyras från mobila ramper och kan ha styrda eller ostyrda projektiler.

Robot: En obemannad, militär luftfarkost med egen framdrivning. Kallas ibland även missil. Kan avfyras av såväl flygplan, fartyg, fordon och enskilda soldater.

Ballistisk robot: En robot vars huvudsakliga bana är en "fri kastbana" (därav namnet, som en boll). Rörelsen påverkas bara av jordens dragningskraft och aerodynamiska krafter. Under startfasen accelereras den ballistiska roboten av raketer i ett eller flera steg till önskad fart och riktning, men nedslagsplatsen bestäms av robotens fart och riktning efter initialfasen.

ANNONS

Hypersonisk robot: Hypersoniska robotar rör sig i mycket hög fart och kan manövrera i luften, vilket gör dem svårare att spåra och stoppa än andra robotar. Hypersonisk hastighet innebär minst fem gånger ljudets hastighet, kallad Mach 5. Robotarna kan bära både konventionella vapen och kärnstridsspetsar.

Kryssningsrobot: Robotvapen som färdas på mycket låg höjd, med en hög hastighet och som navigerar mot sitt mål. De drivs med jetmotorer, klarar en lång räckvidd och kan avfyras från såväl marken som från flygplan och fartyg (inklusive ubåtar).

Luftvärn: Vapensystem som är avsett att bekämpa flygplan, helikoptrar eller andra angrepp från luften.

Pansarvärn: Vapensystem speciellt anpassade att bekämpa och slå ut bepansrade fordon.

Underrättelse: Underrättelseinformation är bearbetad och värderad information som ger upplysning om läget och avsikter hos motparten. Information blir en underrättelse först efter att den bearbetats och värderats.

Pansarfordon: Pansarfordon är en allmän benämning på alla bepansrade stridsfordon utom stridsvagnar, till exempel bandvagnar och terrängbilar eller vissa trupptransportbilar.

Stridsvagn: Ett beväpnat, pansrat bandfordon. Stridsvagnen ska kunna framföras i både terräng och på väg och ska kunna sättas in mot både skyddade och oskyddade rörliga eller fasta mål på marken.

Bomb: Definieras som en behållare med sprängmedel som används som projektil. Numera fälls bomber nästan uteslutande från flygplan. Bomber kan ha olika funktioner, som till exempel sprängbomber, brandbomber, gasbomber eller lysbomber.

ANNONS

Källa: Försvaret, NE

ANNONS