Ett tåg med förnödenheter är på väg från Kina till Nordkorea. I den slutna kommuniststaten råder det brist på ”nästan allt”, enligt Sveriges särskilda sändebud Kent Härstedt.
Ett tåg med förnödenheter är på väg från Kina till Nordkorea. I den slutna kommuniststaten råder det brist på ”nästan allt”, enligt Sveriges särskilda sändebud Kent Härstedt. Bild: Yvonne Åsell/SvD/TT

Kina skickar nödtåg till Nordkorea

Ett kinesiskt tåg med förnödenheter uppges vara på väg till Nordkorea.
– Det är i så fall en välkommen signal att utbytet med omvärlden återupptas, säger ambassadör Kent Härstedt till GP.

ANNONS

Nordkorea stängde gränserna när covid-19 spreds i februari–mars 2020. Under ett och ett halvt år har landet varit hermetiskt tillslutet och alla utlänningar har evakuerats. Sverige har ambassad i huvudstaden Pyongyang och är skyddsmakt åt USA, men inte heller svensk personal är på plats. Härstedt är den svenska regeringens särskilda sändebud på den koreanska halvön och en nyckelspelare i diplomatin om Nordkorea.

En speciellt tillsatt nordkoreansk ledningsgrupp har, med stora befogenheter, lagt upp hur landet skall hantera spridningen av covid-19 och har beslutat om särskilda lagar som liknar de som gäller för krig och andra attacker utifrån.

Nordkorea rapporterar inte fall av covid-19 och det är oklart hur landet klarat sig under pandemin. Vid den relativt porösa gränsen mot Kina – där viss handel pågick före pandemin – tros utbrott tidigt ha skett, men isolerats. Pyongyang och större delen av landet antas ha klarat sig undan.

ANNONS

Spekulationer kring Kim Jong-Un

Den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un var i början av pandemin borta från offentligheten och vistades på annan ort men återkom efter en tid till Pyongyang.

Spekulationerna gällde då att han genomgått någon form av medicinsk behandling eller isolerats för att inte smittas av covid-19.

För en månad sedan tilltog spekulationerna igen när Kim Jong-Un, kraftigt avmagrad, framträdde vid två evenemang. Det är möjligt att hans viktnedgång är ordinerad av läkare. Hans tidigare övervikt, rökning och alkoholkonsumtion tros ha lett till både diabetes och gikt.

Brist på ”i stort sett allt”

Nordkorea befinner sig ofta på marginalen när det gäller förnödenheter. Det senaste ett och ett halvt åren har situationen förvärrats av uteblivna leveranser från främst Kina men också på grund av flera svåra naturkatastrofer. Torka har följts av skyfall och jordskred och odlingsmarkerna har inte kunnat brukas.

LÄS MER:Kim skickar militär till katastrofområden

LÄS MER:Evakueringar i Nordkorea efter översvämningar

Nordkorea är dessutom utsatt för internationella sanktioner med hänvisning till landets utveckling av kärnvapen.

– Nordkorea lider brist på i stort sett allt, säger Kent Härstedt.

Den första leveransen med tåg från Kina på ett och ett halvt år har försenats på grund av dåligt väder men antas nå fram de närmaste dagarna. En frakt med majs i våras har inte officiellt bekräftats, men tros ha varit en nödsändning för att undvika en svältkatastrof.

ANNONS

På det kinesiska tåget, som nu är på väg, skall det finnas matvaror, vitala mediciner och reservdelar till maskiner. Som vanligt är det Nordkoreas högsta ledning som prioriteras först, därefter kommer militären.

Inget vaccin i Nordkorea

Vid svälten 1997–1998 dog uppemot en miljon människor, trots att ledningen till sist medgav de svåra omständigheterna och tog emot internationellt bistånd.

LÄS MER:Kim: Lyft sanktioner på sprit och kostymer

Nordkorea har inte köpt vaccin mot Covid-19 och Rysslands erbjudande att gratis sända vaccin har inte besvarats av den nordkoreanska ledningen. Huruvida vaccin kan komma från Kina i eventuella senare tågleveranser är oklart.

Om den väntade tågtransporten från Kina följs av flera, och även från andra länder, är dessutom osäkert.

– Men det skickar ändå en signal om att något är på gång, säger Kent Härstedt.

Härstedt har under pandemin fortsatt sitt diplomatiska arbete om Nordkorea med kontakter i den nya Bidenadministrationen i USA, Japan, Kina, Sydkorea och Ryssland.

– Arbetet går vidare, säger han. Det finns ett starkt intresse av att det fortgår.

Ken Härstedt, Sveriges särskilda sändebud på den koreanska halvön.
Ken Härstedt, Sveriges särskilda sändebud på den koreanska halvön. Bild: Nils Petter Nilsson

ANNONS