Skjutningrna i Jokela och Kauhajoki skakade Finland.
Skjutningrna i Jokela och Kauhajoki skakade Finland.

Jokela och Kauhajoki - skoldåden som skakade Finland

ANNONS
|

Den sjunde november 2007 sköts sex elever, en sjuksyster och skolans rektor till döds på Jokelaskolan i Tusby kommun i Finland. Knappt ett år senare hände det igen. Den 29 september 2008 sköts tio personer till döds på en yrkeshögskola i Kauhajoki. I båda fallen tog gärningsmännen också sina liv. Ett fullkomligt otänkbart scenario, en blixt från klar himmel som drabbade nationen med full kraft och får samhället att ta ny riktning.

2000 lärare har fått säkerhetsutbildning. Samordningen mellan skola, räddningstjänst och polis har förbättrats och en utredning har sett över vapenlagstiftningen i landet. Det är några konkreta åtgärder som genomförts enligt en sammanställning från Skolverket.

ANNONS

Efter den första skjutningen vid Jokelaskolan fanns inget facit på hur en skolskjutning ska hanteras. Men enligt Esa Ukkola, ordförande för kultur- och utbildningsförvaltning i Jokela, lyckades de organisera ett fungerande arbete mitt i kaoset.

- När jag tänker tillbaka på det nu nästan tio år senare så var min direkta reaktion att inte tänka alls på vad som hänt. Jag fokuserade helt och hållet på vad som kunde göras. Men vi började på noll och fick hitta nya lösningar själva, säger han.

I Jokela saknades pekpinnar och informationen från polis var till en början knapp. Men krisberedskap var inget helt nytt och en arbetsordning tog ganska snabbt form, menar Esa Ukkola. Det primära var att se till drabbade och anhöriga och erbjuda hjälp och informera om vad som händer. Parallellt med det hade de en plan att så snart som möjligt återupprätta vardagen. En vecka efter skjutningen var lärare och elever tillbaka i skolan.

- Det var svårt eftersom det var ett trauma som många elever och personal hade gått igenom, men samtidigt måste samhället fungera. Alla skulle så snabbt som möjligt kunna äta sina flingor på morgonen och gå till skola och jobb, säger han.

ANNONS

Enligt Skolverket ser finska myndigheter det som ett misslyckande att skolan var stängd så länge. Ungdomar "drog omkring i staden" och det skapar en känsla av att lämnas utanför samhället.

Men när Esa Ukkola tänker tillbaka så är bilden att många unga faktiskt stannade hemma. Andra sökte sig till ungdomsgården och det var en enormt viktig plats.

- Ungdomscentret hade en viktig roll i det hela. De stöttade varandra där. Men samtidigt ville vi inte att de skulle fastna i det utan uppmanade dem att vara med sina föräldrar, säger han.

Åtta år efter morden känner Esa Ukkola att någonting hände med Finlands identitet där och då. Mycket har förändrats, men skolan är ändå en öppen plats och om han får bestämma så ska den också så förbli.

- Det som hände gav en ny bild av oss som nation. Från att ha varit ett säkert land, utan skjutningar var vi plötsligt ett lite farligare land, säger han.

Vid Jokelaskjutningen var elever och lärare instängda med bara en utgång till korridoren där mördaren befann sig och vissa elever hade krossat rutor för att försöka ta sig ut. Nybyggda skolor i dag måste antingen ha två dörrar eller fönster som gör att öppna i varje klassrum, berättar Esa Ukkola.

ANNONS

- Lagen har förändrats också så att det ska vara lättare att byta information lärare emellan. För att det ska vara enklare att uppmärksamma elever som visar tecken på sådana här beteenden, säger han.

- Men vi försöker fortfarande vara ett öppet samhälle med öppna skolor. Det här fick landet att vakna upp och tänka att vi kan samarbeta och göra mer för att motverka att det händer igen.

Fakta: Skolans beredskap

• Så snart som möjligt ska korrekt information komma ut. Kommunikation med polis och räddningstjänst ska fungera och praktiska saker som ett högtalarsystem i skolan är också viktigt.

• Varje skola i Finland har fått en särskild kontaktperson inom polisen vid grovt våld eller hot om grovt våld.

• Handlingsplaner och rutiner för säkerhet har skärpts

• Media spelar en stor roll i krissituationer. Dels ska skola och kommun kunna hantera ett stort medieuppbåd och allt vad det innebär för chockade medborgare, men diskussionen i Finland har också förts om medias roll som inspirationskälla till andra brottslingar så kallade copycats.

ANNONS

• Runt 2000 anställda har fått säkerhetsutbildning.

• Ökat välbefinnande i skolorna för att motverka risken för grovt våld.

Källa: Skolverket

ANNONS